Usługi prawne

Nasze działania koncentrują się na świadczeniu usług w zakresie ochrony praw autorskich, znaków towarowych, wynalazków, wzorów użytkowych,rejestracji wzorów przemysłowych. Udzielamy pomocy w sytuacjach naruszenia praw własności intelektualnej. Jedną z form naszego wsparcia jest doradztwo. Jako zespół rzeczników patentowych, radców prawnych i adwokatów możemy udzielać porad prawnych pisemnie oraz ustnie. Ponadto oferujemy pomoc w przygotowaniu stosownej dokumentacji oraz reprezentowaniu klientów przed sądami oraz organami administracyjnymi.

Wszystkie nasze działania prowadzone są w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa oraz z poszanowaniem etosu i tajemnicy zawodowej. Zapewniamy poufność informacji nam przekazywanych w trakcie trwania współpracy oraz po jej wygaśnięciu. Naszym klientom przedstawiamy wszystkie możliwe rozwiązania prawne ich sytuacji.