Jak możemy pomóc?

Członkowie naszego zespołu mają doświadczenie w monitorowaniu zmian w obszarze własności intelektualnej. Monitorujemy stan zgłoszeń pod kątem naruszenia praw naszych klientów. Monitorujemy stan danej dziedziny techniki. Monitorujemy Internet pod kątem naruszenia praw naszych klientów. Sporządzamy badania z działań konkurencji.

zamknij okno

Czy warto monitorować?

Rynek praw własności intelektualnej jest w ciągłym ruchu. Należyte dbanie o posiadane prawa wymaga monitorowania rynku w celu zabezpieczenia się przed działaniami konkurencji. Monitorowanie zgłoszeń nowych praw pozwala z jednej strony przeciwdziałać działaniom, które mogą naruszać prawa przysługujące naszym klientom, z drugiej zaś strony pozwala na obserwację zachowań konkurencji i możliwość obrania odpowiednich kierunków działań gospodarczych.

zamknij okno

Monitorowanie konkurencji

Sporządzamy raporty ze stanu ochrony praw konkurencji. Monitorowanie zgłoszeń przedmiotów praw własności przemysłowej pozwala na ocenę działań konkurencji, obszarów ich zainteresowania oraz chęci wprowadzania nowych produktów. Monitorowanie działań konkurencji stanowić może cenne źródło wiedzy gospodarczej dla danego przedsiębiorcy.

zamknij okno

Monitorowanie patentów

Monitorowanie zgłoszeń patentowych jest naturalnym elementem strategii ochrony własności intelektualnej. Przedsiębiorca posiadający własne patenty/ zgłoszenia patentowe, powinien proaktywnie podchodzić do kwestii obserwacji zmian w danych dziedzinach techniki i ewentualnych zagrożeń dla swoich praw. Monitorowanie patentów pozwala więc na określenie przestrzeni swobody działalności w danej dziedzinie. Pozwala też na obserwacje zmian i rozwoju jaki zachodzi w danej dziedzinie techniki. Monitorowanie pozwala również na odkrycie zgłoszeń, które naruszają prawa danego przedsiębiorcy

zamknij okno

Monitorowanie zgłoszeń znaków towarowych

Monitorowanie zgłoszeń znaków towarowych pozwala na wykrycie zgłoszeń znaków identycznych/podobnych do znaków naszego klienta i wyeliminowanie ich na wczesnym etapie. Monitorowanie zgłoszeń znaków towarowych towarowych pozwala też na powzięcie wiedzy o działaniach/zamierzeniach rynkowych konkurencji, co może być cenną wskazówką dla działań i rozwoju w określonym segmencie produktów.

zamknij okno

Monitorowanie naruszeń praw

Sukces rynkowy danego przedsiębiorcy powoduje, że niemal natychmiast pojawiają się naśladowcy podszywający się pod jego produkty lub starający "zbliżyć się" wizualnie do jego produktów. Monitoring naruszeń praw pozwala przedsiębiorcom na skuteczną obserwację rynku lub danego segmentu produktów oraz przeciwdziałać działaniom naruszającym jego prawa.

zamknij okno