Jak możemy pomóc?

Członkowie naszego zespołu specjalizują się w wielu dziedzinach związanych z ochroną praw autorskich. Posiadamy doświadczenie zarówno w sprawach o ich naruszeniu, jak i też w przeprowadzaniu transakcji związanych z utworami. Doradzamy klientom jak unikać wykorzystywania cudzych dzieł, a także prowadzimy negocjacje i rozmowy ugodowe mające zakończyć spory pozasądowo.

zamknij okno

Co może być utworem?

Zgodnie z ustawową definicją, za utwór uważa się „każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiekolwiek postaci”. A zatem przedmiotem tej dyscypliny są przede wszystkim utwory plastyczne, fotograficzne, muzyczne, kartograficzne, audiowizualne lub też wyrażone przy pomocy słowa. Powyższy katalog nie jest zamknięty, co oznacza, że każdy przejaw działalności twórczej, który spełnia powyższe cechy, może być uznany za utwór i korzystać z przysługującej mu ochrony.

zamknij okno

Jak powstaje ochrona utworu?

Ochrona prawno-autorska powstaje bez konieczności spełniania jakichkolwiek formalności i istnieje od momentu stworzenia utworu. Fakt stworzenia utworu podlega jednak udowodnieniu przed sądem. Posiadamy sprawdzoną metodologię zabezpieczania dowodów potwierdzających stworzenie utworu, która ułatwia dochodzenia naruszenia praw autorskich w sądzie.

zamknij okno

Zakres ochrony utworu

Ochrona przyznaje posiadaczowi możliwość decydowania o częstotliwości oraz sposobie każdej ekonomicznej eksploatacji utworu. Oznacza to, iż może on być zwielokrotniany w dowolnej formie i technice oraz przy wykorzystaniu jakichkolwiek środków. Zyskując ochronę, twórca może również publicznie wystawiać utwór, a także modyfikować go i czerpać korzyści z utworów, które powstały na bazie oryginału.

zamknij okno

Terytorium ochrony

Na podstawie konwencji międzynarodowych naruszenie praw autorskich do utworu stworzonego przez obywatela danego kraju, jest chronione także w innych krajach, zgodnie z ich wewnętrznym ustawodawstwem w tej dziedzinie.

zamknij okno