CHRONOLOGIA DZIAŁAŃ W REJESTRACJI WZORU WSPÓLNOTOWEGO TOREBKI – CZYLI NAJPIERW ZAREJESTRUJ, POTEM REKLAMUJ

wrz 12, 2022

Trzeba przyznać, że branża modowa jest jedną z trudniejszych i podatniejszych na skomplikowane procesy uzyskiwania, egzekwowania i utrzymywania praw własności intelektualnej. Ma to przełożenie zarówno na postępowania w celu uzyskiwania praw z rejestracji wzorów przemysłowych przed polskim Urzędem Patentowym, jak wzorów wspólnotowych przed europejskim Urzędem Patentowym (EUIPO). Słyszymy i czytamy często o głośnych postępowaniach w sprawie unieważnienia zarejestrowanych wzorów słynnych marek odzieżowych – tym razem sprawdzimy co się stało w sprawie wzoru torebki LOIUS VUITTON i podpowiemy jak nie popełnić tego samego błędu.

HISTORIA WZORU WSPÓLNOTOWEGO NOWEJ TOREBKI OD PROJEKTANTA

Dom mody Louis Vuitton zaprojektował nową torebkę, której reklama ukazała się w artykule na stronie internetowej jednego z francuskich czasopism modowych. Co istotne, artykuł ten był dostępny co najmniej od dnia 04.10.2019 r. W artykule przedstawiono zdjęcie modelki noszącej najnowszą torebkę od znanej marki.

Następnie, dopiero 13.12.2021 r., Luis Vuitton zarejestrował w EUIPO wzór wspólnotowy torebki do ochrony. Czyli co najmniej 2 lata po rozpoczęciu używania tego wzoru w obrocie.

Następnie spółka Shanxi Youcheng Trading Co., Ltd, zajmująca się sprzedażą m.in. produktów odzieżowych, zastawy i dekoracji wyprodukowanych w Chinach, wniosła o unieważnienie wzoru wspólnotowego torebki Luis Vuitton argumentując, że torebka ta nie spełnia podstawowych cech wzoru wspólnotowego – nie jest nowa i nie posiada indywidualnego charakteru.

DECYZJA EUIPO W SPRAWIE TOREBKI LOUIS VUITTON

Urząd patentowy zdecydował uznać wniosek chińskiego eksportera i unieważnić wzór wspólnotowy torebki stwierdzając, że w momencie rejestracji wzór nie posiadał indywidualnego charakteru.

Unijne rozporządzenie 6/2002 wskazuje, że wzór ma indywidualny charakter, gdy całościowe wrażenie, jakie wywołuje na poinformowanym użytkowniku, różni się od wrażenia, jakie wywiera na tym użytkowniku wzór, który został udostępniony publicznie, w przypadku zarejestrowanego wzoru wspólnotowego, przed datą dokonania zgłoszenia wzoru do rejestracji, od której wzór ma być chroniony lub, jeśli zastrzeżono pierwszeństwo, przed datą pierwszeństwa.

Dodatkowo, podczas porównywania wzoru zarejestrowanego z innymi, wcześniejszymi wzorami, rozporządzenie nakazuje brać pod uwagę stopień swobody twórcy podczas opracowywania wzoru – w tym wypadku, wzoru torebki.

Urząd uznał, że opublikowanie zdjęcia wzoru w Internecie, może stanowić dowód ujawnienia wcześniejszego wzoru. Zastrzegł jednak, że ma to zastosowanie wtedy, gdy wzór ten może być znany znawcom z odpowiedniej dziedziny działającym na rynku Unii Europejskiej. W przedmiotowej sprawie dostęp do strony internetowej, na której znajdowało się zdjęcie wcześniejszej torebki, jest dostępny dla wszystkich, nie wymaga w szczególności założenia konta, czy opłacenia subskrypcji.

Następnie, po uznaniu, że fakt ujawnienia wcześniejszego wzoru przed datą rejestracji unieważnianego wzoru wspólnotowego został udowodniony, Urząd przeszedł do badania podobieństwa pomiędzy obiema torebkami. W wyniku porównania Urząd uznał, że torebki wywołują takie samo ogólne wrażenie.

Podobieństwa dotyczące kształtu torebek, dodatkowych elementów dekoracyjnych na nich się znajdujących (łańcuchy, pasek, portmonetka na pasku) są widoczne na pierwszy rzut oka. Urząd pochylił się dłużej nad zagadnieniem koloru w obu wzorach. W przypadku wzoru zarejestrowanego, torebka ma kolor czarno-biały, natomiast w przypadku torebki wcześniej ujawnionej jest to kolor brązowy. Urząd uznał, że mimo widocznej różnicy w kolorze, nie wpływa ona na sposób postrzegania zestawionych torebek.

CZEGO UCZY DECYZJA W SPRAWIE TOREBKI LOUIS VUITTON?

Z omawianej decyzji i sprawy wzoru wspólnotowego torebki Louis Vuitton płynie kilka wniosków dla przedsiębiorców:

  1. Jeśli chcesz chronić własność przemysłową w swojej firmie, to musisz mieć wyraźny model działania, zgłaszanie poszczególnych wzorów przemysłowych musi być przemyślane, a nie przypadkowe.
  2. Jeśli wiesz, że będziesz chciał uzyskać prawo do wzoru przemysłowego dla swojego produktu, najpierw zarejestruj wzór przemysłowy/ wspólnotowy, a potem dopiero reklamuj swój produkt w prasie, czy Internecie.
  3. Jeśli zmagasz się z konkurentem, który blokuje Ci dostęp do rynku powołując się na swoje prawo do zarejestrowanego wzoru przemysłowego lub wzoru wspólnotowego, nie zakładaj, że sprawa jest stracona, ogromna ilość zarejestrowanych wzorów nie spełnia podstawowych cech ochrony i może zostać unieważniona.

POTRZEBA REGULACJI OCHRONY NIEZAREJESTROWANEGO ZNAKU TOWAROWEGO

W gazecie prawnej ukazał się najnowszy artykuł autorstwa Wojciecha Gierszewskiego o ochronie niezarejestrowanego znaku towarowego.

KONFERENCJA PRAWA AUTORSKIEGO IM. PROF. E.TRAPLE

Rzecznik patentowy i radca prawny Wojciech Gierszewski wziął udział w konferencji o prawie autorskim im. prof. E. Traple.

INFLUENCER MARKETING, CZYLI NOWE REKOMENDACJE PREZESA UOKiK #OZNACZAMREKLAMY

Czy influencer musi oznaczać treści reklamowe? Z naszego postu dowiesz się więcej o rekomendacji Prezesa UOKiK dotyczącej publikowania postów reklamowych przez influencerów w mediach społecznościowych.

PRAWO AUTORSKIE PRZECIWKO USŁUGODAWCOM PORTALI INTERNETOWYCH

Z naszego postu dowiesz się co grozi na naruszenie praw autorskich administratorom portalu mającego na celu dzielenie się między użytkownikami plikami.

Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności – DOFINANSOWANIA RÓWNIEŻ NA ZNAKI TOWAROWE

W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi pojawił się nowy plan rozwojowy, przewidujący dofinansowania dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z branży przetwórstwa produktów rolnych, rybołówstwa i akwakultury. Dofinansowanie, o którym piszemy poniżej obejmuje...

ZNAK TOWAROWY – NIEZNACZNIE ZMIENIONA POSTAĆ

W nowym poście piszemy o tym jakie zmiany w znaku towarowym można uznać za drobne, co będzie istotne jeśli Twój konkurent zarzuci Ci nieużywanie znaku towarowego.

KONFERENCJA „MODERN CHALLENGES OF IP LAW”

W dniach 2-3 września br. na Uniwersytecie Warszawskim odbyła się konferencja ku pamięci zmarłego niedawno prof. Wiliama Cornisha uznanego specjalisty z zakresu prawa własności intelektualnej. Konferencja odbyła się pod hasłem „Modern challenges of IP law”. W jej...

CIĘŻAR DOWODU W PRAWIE AUTORSKIM

 tym, czy dane dzieło zostanie uznane za utwór w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych decyduje jego indywidualny charakter i oryginalność. W przypadku ubiegania się o ochronę prawnoautorską w stosunku do stworzonego utworu, pamiętać należy o...

COPYRIGHT TROLLING – CZYLI KIEDY TWÓRCA MA RACJĘ I JEJ NIE MA JEDNOCZEŚNIE

Copyright trolling to zjawisko, którego naganność jest coraz częściej zauważana przez sądy oraz, które jest coraz szybciej identyfikowane przez osoby „trollowane” dzięki możliwości szybkiej wymiany informacji za pomocą portali społecznościowych jak Facebook, czy...

OPISOWOŚĆ A PRAWNA OCHRONA OZNACZEŃ

Znakiem towarowym nazywamy takie oznaczenie, które umożliwia odbiorcy odróżnienie towarów, bądź usług jednego przedsiębiorstwa od towarów i usług innego przedsiębiorstwa. Może mieć ono dowolną formę - zawierać wyraz, rysunek, literę, cyfrę, kolor, stanowić schemat...

ZADZWOŃ

+48 (58) 716 71 68

NAPISZ