Jak możemy pomóc?

Świadczymy pełen zakres usług związanych z uzyskiwaniem praw z rejestracji i zastrzeżenia wzorów przemysłowych, jak również praw ochronnych dla prototypów użytkowych. Dokonujemy badań czystości oraz ustalenia stanu rejestracji w danej kategorii produktowej.

Uzyskiwane przez nas prawa w trybie krajowym, europejskim i międzynarodowym, dotyczą Polski oraz krajów, które posiadają ten rodzaj przedmiotu ochrony własności w swoim ustawodawstwie.

zamknij okno

Czym jest wzór użytkowy?

Wzór użytkowy to nowe i użyteczne rozwiązanie techniczne, dotyczące kształtu, budowy lub zestawienia przedmiotów o trwałej postaci. Prawo ochronne do tego rodzaju przedmiotu nazywane jest mini-patentem, chroni ono bowiem rozwiązania techniczne, ale bez konieczności wypełnienia przesłanki poziomu wynalazczego. Do uzyskania praw ochronnych wystarczy, iż dane rozwiązanie jest użyteczne oraz inne niż istniejące już na rynku rozwiązania.

zamknij okno

Czym jest wzór przemysłowy?

Wzór przemysłowy z kolei, to nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu, nadana mu w szczególności przez cechy linii, kontury kształtów, kolorystykę, strukture, ornamentację. Innymi słowy ten rodzaj prototypu chroni „design” produktu.

zamknij okno

Czy warto chronić wzory?

Ochrona prawna opracowanych prototypów daje wyłączność ich ekonomicznej eksploatacji na danym terytorium. W przypadku prototypu użytkowego trwa 10 lat, z kolei zupełnie nowego wynalazku ten okres wynosi 25 lat. Zgłaszanie tych przedmiotów do ochrony ułatwia walkę z naśladownictwem, stanowi też dowód pierwszeństwa w posługiwaniu się danym rozwiązaniem na rynku. Na podstawie dostępnych w prawie instrumentów mogą Państwo dokonywać pozwów w stosunku do firm, osób czy instytucji, które roszczą sobie prawa do zarejestrowanego przez was prototypu.

zamknij okno

Terytorium ochrony

Prawa do wzorów użytkowych i przemysłowych są prawami terytorialnymi, a co za tym idzie obejmują co do zasady terytorium jednego kraju. Warto wskazać, że nie wszystkie ustawodawstwa krajowe posiadają ochronę prototypu użytkowego. Z kolei rozwiązania o charakterze przemysłowym można zgłosić do ochrony w urzędzie patentowym danego kraju. Istnieje też możliwość uzyskania wspólnotowego wzoru przemysłowego, którego ochrona jest skuteczna na terenie całej Europy.

zamknij okno