+48 (58) 716 71 68

WYSTARCZY, ŻE

MASZ POMYSŁ

my zajmiemy się resztą

Specjaliści w zakresie prawa własności intelektualnej.

Nasza kancelaria oferuje kompleksowe usługi prawne oraz patentowe z zakresu prawa własności intelektualnej.

Reprezentujemy klientów zarówno w postępowaniach cywilnych, karnych oraz administracyjnych i celnych. Oferujemy również bieżącą obsługę prawną przedsiębiorstw, przygotowujemy umowy, pisma przedsądowe oraz opinie prawne.

Znaki towarowe

Pomagamy w uzyskaniu praw na krajowe, międzynarodowe oraz unijne znaki towarowe. Czuwamy nad utrzymaniem przyznanych praw. Reprezentujemy naszych klientów w postępowaniach spornych dotyczących znaków towarowych. Reprezentujemy klientów zarówno przed Urzędem Patentowym RP, Biurem Międzynarodowym WIPO jak i EUIPO.

Przygotowujemy również opinie w zakresie oceny szans powodzenia danego postępowania czy też preferowanej strategii postępowania w danej sprawie.

czytaj więcej

Znaki towarowe

Pomagamy w uzyskaniu praw na krajowe, międzynarodowe oraz unijne znaki towarowe. Czuwamy nad utrzymaniem przyznanych praw. Reprezentujemy naszych klientów w postępowaniach spornych dotyczących znaków towarowych. Reprezentujemy klientów zarówno przed Urzędem Patentowym RP, Biurem Międzynarodowym WIPO jak i EUIPO.

Przygotowujemy również opinie w zakresie oceny szans powodzenia danego postępowania czy też preferowanej strategii postępowania w danej sprawie.

czytaj więcej

Patenty

Uzyskujemy patenty na wynalazki zarówno w Polsce jak i za granicą. Wspieramy przedsiębiorców w przygotowywaniu niezbędnej dokumentacji zgłoszeniowej. Oferujemy również nadzór nad uzyskanym prawem, w tym wsparcie w dotrzymywaniu terminów na opłaty za kolejne okresy ochrony patentu.

Dla naszych klientów przygotowujemy również opinie w zakresie zdolności patentowej ich rozwiązania czy czystości patentowej wynalazku.

czytaj więcej

Wzory

Uzyskujemy prawa na wzory użytkowe i przemysłowe.. Pomagamy nie tylko w uzyskaniu stosownych praw, przezwyciężeniu ewentualnego sprzeciwu innego przedsiębiorcy, ale i przypominamy o konieczności uiszczenia kolejnych opłat za przedłużenie ochrony.

Mamy doświadczenie w prowadzeniu postępowań zarówno w Urzędzie Patentowym RP, WIPO oraz EUIPO. Tworzymy opinie w zakresie zdolności rejestrowej wzoru, czy naruszania praw do zarejestrowanych wzorów przez innych przedsiębiorców.

czytaj więcej

Nieuczciwa konkurencja

Pomagamy klientom w sprawach dotyczących nieuczciwych działań ich konkurentów rynkowych. Oferujemy reprezentację zarówno na etapie przedsądowym jak i pełną reprezentację sądową.

Specjalizujemy się w szczególności w zwalczaniu takich czynów nieuczciwej konkurencji jak pasożytnictwo konkurencyjne, utrudnianie dostępu do rynku, czy wprowadzające w błąd oznaczanie przedsiębiorstw i towarów.

czytaj więcej

Prawo autorskie

Reprezentujemy klientów w sporach, których przedmiotem są prawa autorskie. Oferujemy nie tylko wsparcie procesowe ale również biznesowe. W tym zakresie przeprowadzamy negocjacje, tworzymy umowy licencyjne, umowy przeniesienia praw do utworów, a także przeprowadzamy doraźne doradztwo w zakresie oceny naruszania praw.

Mamy bogate doświadczenie w prowadzeniu postępowań zarówno w imieniu twórców i producentów odzieży, grafiki, architektury oraz mebli i akcesoriów domowych.

czytaj więcej

Walidacje patentów europejskich

Walidujemy patenty europejskie w Polsce. Koordynujemy walidacje w innych państwach. Zapewniamy wysoką jakość tłumaczeń. Czuwamy nad płatnościami i wnoszeniem opłat rocznych zwalidowanych patentów

czytaj więcej

DR WOJCIECH GIERSZEWSKI, LL.M.

radca prawny, rzecznik patentowy

W czasach globalnej gospodarki i wyścigu technologicznego, bardzo ważne jest aby zabezpieczać prawnie swoje pomysły i innowacje. Rzecznik patentowy to przede wszystkim doradca, który rozpozna potrzeby klienta i dostosuje do nich odpowiednie instytucje prawne. Połączenie tej profesji z zawodami adwokata i radcy prawnego pozwala członkom naszego zespołu na świadczenie kompleksowych usług, w zakresie uzyskiwania praw oraz sądowego dochodzenia wypływających z nich roszczeń.

Wiedza i doświadczenie członków naszego zespołu pozwoliły nam uzyskać miano wiarygodnego i skutecznego partnera, udzielającego wsparcia we wszelkich sprawach z zakresu ochrony własności intelektualnej. Klientów obsługujemy w naszej gdańskiej kancelarii, zlokalizowanej w samym centrum miasta.

"

AKTUALNOŚCI

zmiany w prawie, konferencje, case studies – czyli wszystko to, co może Cię zainteresować

3

ZADZWOŃ

+48 (58) 716 71 68

NAPISZ