+48 (58) 716 71 68

ARTYKUŁY I

PUBLIKACJE

3

Wprowadzające w błąd oznaczanie produktów żywnościowych przy użyciu znaków towarowych – uwagi na tle Rozporządzenia nr 1169/2011.

Autor: W. Gierszewski [w:] Europejski Przegląd Sądowy nr 5/2024

Kilka słów o sposobie oceny oznaczenia pod kątem sprzeczności z porządkiem publicznymi i dobrymi obyczajami – glosa krytyczna do wyroku NSA z dnia 28.09.2021r. II GSK 829/21 w sprawie oznaczenia „FIT Matka Wariatka”.

Autor: W. Gierszewski [w:] Rzecznik Patentowy nr 106, 4/2022

Co innego rozpocząć produkcję, a co innego ją przenieść. (Rozmowa)

Rozmowa: W. Gierszewskiego z N. Senkowską  [w:] Rzeczpospolita, Prawo co dnia, 8.03.2023r.

Chwytliwy znak towarowy może być pułapką

Autor: W. Gierszewski [w:] Rzeczpospolita, Prawo co dnia, 16.02.2023r.

Czy użycie określenia B. sugeruje, że towar jest B., czyli o nadgorliwej anonimizacji orzeczeń

Autor: W. Gierszewski, M.Trzebiatowski  [w:] Dziennik Gazeta Prawna, nr 220, 15.11.2022r.

Ochrona niezarejestrowanych znaków towarowych wymaga uregulowania

Autor: W. Gierszewski, M.Trzebiatowski  [w:] Dziennik Gazeta Prawna, nr 192, 4.10.2022r.

„Oczywistość” niespełnienia przesłanek ochrony jako przyczyna odmowy rejestracji wzoru przemysłowego

Autor: W. Gierszewski [w:] Monitor Prawniczy nr 4/2022

Opisowość oznaczenia graficznego – uwagi na tle unijnych znaków towarowych

Autor: W. Gierszewski [w:] Europejski Przegląd Sądowy nr 3 (198) 2022 s.23-29

Jest bat na papierowych właścicieli wzorów

Autor: W. Gierszewski [w:] Dziennik Gazeta Prawna nr 32, 16.02.2022r.

Nic straconego

Autor: W. Gierszewski [w:] Dziennik Gazeta Prawna, nr 241, 14.12.2021r.

Kryteria oceny opisowości oznaczenia – Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 20.04.2021r., II GSK 720/18

Autor: W. Gierszewski [w:] Glosa 2021, nr 4, s. 92-98.

Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 28 listopada 2019r., III CSK 282/17 (dot. warunków ochrony niezarejestrowanego oznaczenia opisowego)

Autor: W. Gierszewski [w:] Rzecznik Patentowy, nr 101-102/ 3-4/2021, s.57-67

O rejestrację wizerunku występuj rozważnie

Autor: W. Gierszewski [w:] Dziennik Gazeta Prawna, nr 183, 21.09.21

Znaki towarowe w sektorze farmaceutycznym

Autor: W. Gierszewski [w:] Prawo własności intelektualnej, red. D.Wetoszka, C.H.Beck 2019, s.85-95

W kolizji z wzorem przemysłowym – znak towarowy górą

Autor: W. Gierszewski [w:] Dziennik Gazeta Prawna, nr 65, 02.04.19

Sądy nie powinny karać biegłych za kompetencje

Autor: W. Gierszewski, M. Trzebiatowski [w:] Dziennik Gazeta Prawna nr 88, 8.05.2018

Narzędzie ochrony, które stało się narzędziem walki z konkurentami

Autor: W. Gierszewski, M. Trzebiatowski [w:] Dziennik Gazeta Prawna nr 57, 21.03. 2018

Ochrona prawa do prywatności „osoby zamożnej”

Autor: W. Gierszewski, M. Trzebiatowski [w:] Przegląd Prawa Handlowego, nr 5/2017, s. 4-10.

Roszczenia autorskie: a jednak jednokrotność

Autor: W. Gierszewski, M. Trzebiatowski [w:] Dziennik Gazeta Prawna nr 22, 32.01.2018

Uprawnienie pełnomocnika do umorzenia patentowego postępowania zgłoszeniowego

Autor: W. Gierszewski [w:] Studia Prawnicze i Administracyjne nr 4/2017

czytaj więcej

Roszczenia odszkodowawcze w prawie autorskim na zakręcie

Autor: W. Gierszewski, M. Trzebiatowski [w:] Dziennik Gazeta Prawna nr 240, 12.12.2017

Skarb Państwa jako uprawniony do znaku towarowego

Autor: W. Gierszewski [w:] Przegląd Prawa Handlowego, nr 7/2016, s. 24-29.

Glosa do wyroku SN I CSK 50/14 (dot. nieużywania znaku towarowego przed upływem 5 lat od jego uzyskania)

Autor: W. Gierszewski [w:] Gdańskie Studia Prawnicze Przegląd Orzecznictwa 2016/2/29-36

ZADZWOŃ

+48 (58) 716 71 68

NAPISZ