+48 (58) 716 71 68

USŁUGI

WALIDACJE PATENTÓW EUROPEJSKICH

3

CZYM JEST WALIDACJA PATENTU EUROPEJSKIEGO?
Walidacja jest procesem, w którym następuje uznanie patentu europejskiego na terytorium wybranego kraju. Wymaga ona przetłumaczenia dokumentów na język polski oraz złożenia ich od UPRP w terminie 3 miesięcy od opublikowania przez Europejski Urząd Patentowy informacji o udzieleniu prawa.

JAKIE USŁUGI ŚWIADCZY RADCA PRAWNY I RZECZNIK PATENTOWY?
Radca prawny i rzecznik patentowy świadczy następujące usługi, dotyczące walidacji patentów europejskich:
• tłumaczenie dokumentów niezbędnych do uzyskania prawa na terenie RP;
• monitorowanie terminów płatności za kolejne lata ochrony;
• koordynacja walidacji patentów w innych krajach, w tym kontakt z zagranicznymi rzecznikami patentowymi;
• reprezentowanie uprawnionego do patentu europejskiego przed Urzędem Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej.

 

ZADZWOŃ

+48 (58) 716 71 68

NAPISZ