+48 (58) 716 71 68

USŁUGI

WZORY

3

JAKIE SĄ RODZAJE WZORÓW W POLSKIM PRAWIE?
W polskim prawie własności przemysłowej objęte ochroną zostały dwa rodzaje wzorów: przemysłowe i użytkowe. Wzory przemysłowe chronią zewnętrzny wygląd towaru, w szczególności jego ornamentację, kolorystykę, czy kształt. Natomiast wzory użytkowe chronią rozwiązania techniczne, które dotyczą kształtu lub jego budowy.
Prawo do wzoru przemysłowego jest przyznawane, gdy wzór jest nowy i ma indywidualny charakter. Prawo z rejestracji takiego wzoru trwa 25 lat i obejmuje cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Uprawniony do wzoru przemysłowego może zakazywać innym podmiotom produkowanie wyrobów, które są identyczne z zarejestrowanym wzorem, ale również takie które na zorientowanych użytkownikach nie wywołują odmiennego ogólnego wrażenia.
Prawo do wzoru użytkowego przyznawane jest przez UPRP na 10 lat i obejmuje terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Zakres ochrony wyznaczają zastrzeżenia ochronne ujęte w opisie ochronnym wzoru.

JAK UZYSKAĆ PRAWO DO WZORU W UNII EUROPEJSKIEJ?
W Unii Europejskiej nie istnieje pojęcie wzoru użytkowego. Natomiast odpowiednikiem wzoru przemysłowego jest wzór wspólnotowy, którego rejestracją zajmuje się Urząd ds. Własności Intelektualnej Unii Europejskiej, czyli EUIPO. Podobnie jak w Polsce, ochrona wzoru wspólnotowego trwa 25 lat i podzielona jest ona na okresy 5-letnie. Po zarejestrowaniu wzoru przemysłowego uprawniony nabywa wyłączne prawo do korzystania z tego prawa na całym terytorium Unii Europejskiej, chyba że zostanie wykazane że wzór ten pozbawiony był w momencie zgłoszenia przesłanki nowości i indywidualnego charakteru.
JAK UZYSKAĆ PRAWO DO WZORU MIĘDZYNARODOWEGO?
WIPO, czyli Światowa Organizacja Własności Intelektualnej, daje możliwość zarejestrowania wzoru przemysłowego w kilkudziesięciu krajach. Ochrona trwa 25 lat, z zastrzeżeniem krótszego okresu, jeżeli przepisy konkretnego kraju przewidują okres krótszy. Wzór przemysłowy korzysta z ochrony w tych krajach, które zostały wyznaczone przez zgłaszającego we wniosku. Podstawowa opłata za zgłoszenie wynosi 397 franków szwajcarskich, jednakże do opłaty tej należy doliczyć jeszcze opłaty indywidualnie ustalane przez poszczególne kraje, w których ochrona ma być przyznana.

KOMU POTRZEBNY JEST WZÓR PRZEMYSŁOWY I UŻYTKOWY?
Wzór przemysłowy jest prawem, który najczęściej jest przyznawany przedsiębiorcom produkującym meble i dodatki do wnętrz, zabawki, biżuterię, odzież lub obuwie.
Natomiast wzór użytkowy ma charakter techniczny, więc zainteresowani nim są zazwyczaj producenci maszyn, urządzeń gospodarstwa domowego oraz producenci branży budowlanej.
Prawa do wzorów zabezpieczają interesy przedsiębiorców oraz minimalizują ryzyko kopiowania innowacyjnych rozwiązań przez konkurentów rynkowych. W przypadku dostrzeżenia niepokojących działań innych przedsiębiorców możliwe jest bowiem wystosowanie do nich wezwania z żądaniem zaniechania naruszeń do przysługującego nam prawa, a gdy to nie poskutkuje, skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego.

JAK UPEWNIĆ SIĘ ŻE WZÓR MOŻE KORZYSTAĆ Z OCHRONY?
Przed rozpoczęciem procedury rejestrowej, popularnym rozwiązaniem jest zasięganie opinii prawnej radcy prawnego lub rzecznika patentowego co do istnienia przesłanek ochrony. Takie działanie pozwala zaoszczędzić na kosztach postępowania przed Urzędem zarówno w zakresie zgłoszenia, jak i unieważnienia wzoru, jeśli okazałoby się że wzór w momencie zgłoszenia nie był nowy.

JAKIE USŁUGI ŚWIADCZY RADCA PRAWNY I RZECZNIK PATENTOWY?
Nasza kancelaria świadczy następujące usługi w zakresie wzorów:
• przygotowywanie dokumentacji zgłoszeniowej;
• reprezentacja przez urzędami patentowymi;
• sporządzanie wniosków o unieważnienie wzoru;
• sporządzanie pozwów;
• sporządzanie raportów czystości wzoru;
• sporządzanie raportów zdolności rejestrowej;
• sporządzanie opinii prawnych;
• sporządzanie umów licencji;
• sporządzanie umów o przeniesieniu praw;
• reprezentacja przed sądami;
• negocjowanie umów.

ZADZWOŃ

+48 (58) 716 71 68

NAPISZ