OCHRONA MINIMALISTYCZNYCH ZNAKÓW TOWAROWYCH W EUIPO

mar 9, 2022

Relatywnie rzadko spotyka się oznaczenia, zawierające slogany marketingowe, które mają jednocześnie odróżniający charakter i nadają się do uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy. Jednakże uzyskanie bezwzględnego prawa na takie oznaczenie nie jest niemożliwe, w szczególności ustawa prawo własności przemysłowej z 2000 r. (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 324), czy Rozporządzenie  Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r.) nie wyłącza odgórnie takich oznaczeń spod rejestracji. Jedna z ostatnich prób uzyskania prawa ochronnego na takie oznaczenie zakończyła się wydaniem wyroku oddalającego skargę Zgłaszającej.

WYROK SĄDU W SPRAWIE T 270/21 – PURE BEAUTY – OCHRONA ZNAKÓW TOWAROWYCH W EUIPO

Zgłaszająca wniosła o przyznanie jej ochrony na oznaczenie słowno-graficzne PURE BEAUTY dla towarów z klasy 3 (kosmetyki i środki do pielęgnacji) oraz 21 (aplikatory do makijażu). EUIPO odmówiło ochrony z uwagi na brak zdolności odróżniającej znaku oraz opisowy charakter. Zdaniem EUIPO oznaczenie, które w swojej warstwie słownej zawiera slogan PURE BEAUTY (pl. czyste piękno), ujęte w prostej graficznej formie, zostanie przez odbiorców odebrane wyłącznie jako zachwalające odesłanie do towarów sygnowanych tym znakiem i będzie przez to odbierane jako slogan marketingowy, a nie jako oznaczenie wyróżniające pochodzenie handlowe towarów.

Sąd w wyroku zgodził się z EUIPO i wskazał ponadto, że slogan marketingowy może być częścią oznaczenia o ile samo oznaczenie jest „oryginalne i wyraziste”, ma bogatą warstwę graficzną, nie wykorzystuje „utartych” elementów dekoracyjnych (w tej sprawie takim elementem była biała pozioma linia ponad elementami słownymi). Zdaniem Sądu sam dobór czcionki, równa wielkość wszystkich elementów oraz prosty sposób ich rozmieszczenia w oznaczeniu także nie działały na korzyść zdolności odróżniającej oznaczenia.

Co więcej Sąd odrzucił jako niewykazane twierdzenia Zgłaszającej dotyczące konieczności zachowania oznaczenia w tak minimalistycznej formie. Zdaniem Sądu Zgłaszająca nie udowodniła, aby odbiorcy towarów z branży kosmetycznej byli przyzwyczajeni do tak minimalistycznych oznaczeń i bez wątpliwości utożsamiali je z oznaczeniami pochodzenia towarów.

OCHRONA ZNAKÓW TOWAROWYCH Z SLOGANEM

Bazując na dorobku orzeczniczym oraz praktyce decyzyjnej EUIPO można wyartykułować kilka wskazówek zwiększających szansę uzyskania ochrony na oznaczenie z sloganem marketingowym. Naszym zdaniem pomocne będzie:

    • użycie bogatej szaty graficznej, stylizowanie czcionki, różne wielkości poszczególnych elementów;
    • oryginalność sloganu;
    • unikanie słów wartościujących w sloganie, jak: lepiej, szybciej, więcej;
    • unikanie słów charakterystycznych dla towarów objętych zgłoszeniem (jak np. słowo beauty dla kosmetyków)

OPINIA PRAWNA PRZED ZGŁOSZENIEM ZNAKU

Wielu przedsiębiorców zanim podejmie decyzje co do inwestycji w określony slogan marketingowy, zasięga porady prawnej w zakresie potencjalnej ochrony takiego oznaczenia jako znak towarowy. Takie działanie pozwala uchronić się przed stratami czasu i pieniędzy na promocję określonego sloganu, jeśli następnie okaże się że nie jest możliwe uzyskanie prawa ochronnego na oznaczenie z takim sloganem i w efekcie nie uzyska się ochrony znaku towarowego. Radca prawny lub rzecznik patentowy jest w stanie na podstawie zgromadzonej wiedzy, doświadczenia oraz praktyki decyzyjnej i orzeczniczej określić szanse na uzyskanie ochrony na dane oznaczenie.

ZADZWOŃ

+48 (58) 716 71 68

NAPISZ