W najnowszym, kwietniowym numerze Monitora Prawniczego ukazała się najnowsza publikacja dr Wojciecha Gierszewskiego. Artykuł zatytułowany „Oczywistość” niespełnienia przesłanek ochrony jako przyczyna odmowy rejestracji wzoru przemysłowego” skupia się na ocenie zakresu kompetencji Urzędu Patentowego RP do badania przesłanek ochrony wzoru przemysłowego w postępowaniu zgłoszeniowym a także warunków wystąpienia „oczywistości” niespełnienia przesłanek ochrony.

GDZIE MOŻNA PRZECZYTAĆ ARTYKUŁ?

Artykuł jest dostępny w najnowszym wydaniu miesięcznika Monitor Prawniczy – nr 4, 2022. Dostępny jest równiez w Systemie Informacji Prawnej C.H. Beck Legalis. Można też go nabyć w księgarni internetowej Lex Liber – https://lexliber.pl/pl/p/Monitor-Prawniczy-Nr-42022/17103

CO JEST PROBLEMATYKĄ ARTYKUŁU?

Artykuł stara się dokonać takiej interpretacji obowiązujących przepisów, która z jednej strony umożliwiałaby zachowanie „rejestrowanego” modelu udzielania praw na wzory przemysłowe, z drugiej zaś uwzględniła potrzebę merytorycznej oceny zgłoszenia przez Urząd Patentowy RP.

 

ZADZWOŃ

+48 (58) 716 71 68

NAPISZ