Opisowość oznaczenia graficznego – nowy artykuł w Europejskim Przeglądzie Sądowym

mar 21, 2022

W najnowszym, marcowym, numerze Europejskiego Przeglądu Sądowego ukazała się publikacja dr radcy prawnego i rzecznika patentowego Wojciecha Gierszewskiego. Artykuł „Opisowość oznaczenia graficznego – uwagi na tle unijnych znaków towarowych” skupia się na analizie orzecznictwa unijnego dotyczącego opisowości oznaczeń oraz formułowaniu wniosków i postulatów na przyszłość. 

GDZIE MOŻNA PRZECZYTAĆ ARTYKUŁ?

Artykuł jest dostępny w najnowszym wydaniu miesięcznika Europejski Przegląd Sądowy – nr. 3 (198) 2022 s.23-29. Numer miesięcznika jest dostępny na stronie internetowej Wolters Kluwer pod linkiem: https://www.profinfo.pl/sklep/europejski-przeglad-sadowy,7252,r,2022,nr,3.html

CZYM JEST OPISOWOŚĆ OZNACZENIA?

Opisowość to jedna z przesłanek odmowy uznania prawa ochronnego na znak towarowy. Zachodzi, gdy oznaczenie, o którego ochronę występuje Zgłaszający wskazuje na cechy, funkcje, jakość lub inne właściwości towaru bądź usługi, którym określone oznaczenie ma być sygnowane. Jeżeli Urząd Patentowy uzna, że odbiorca towarów i usług w sposób bezpośredni połączy oznaczenie towaru z jego właściwościami, to odmówi on udzielenia prawa wyłącznego. Po odmowie udzielenia prawa ochronnego przez Urząd Patentowy możliwe jest odwołanie się od tej decyzji i przekonaniue Urzędu, że w aktualnym stanie rynku nie zachodzi realna potrzeba pozostawienia tego oznaczenia wolnym dla konkurentów rynkowych. 

 

ZADZWOŃ

+48 (58) 716 71 68

NAPISZ