NEWAG – CELOWE PSUCIE PRODUKTU?

gru 12, 2023

W rzeczywistości gospodarczej funkcjonuje pojęcie „planowego postarzania produktów” – z ang. planned obosolescence, które jest strategią przedsiębiorców zmierzającą do produkowania towarów o ograniczonej żywotności. Strategia ta ma na celu wymuszenie zakupu nowego towaru, niż jego naprawę. Producenci oprócz postarzania produktów stosują jednak również inne chwyty, które de facto zmuszają odbiorców ich produktów do dalszego korzystania z ich usług – np. posprzedażowych.

Kilka dni temu media obiegła informacja o wykryciu przez zespół hackerów wynajętych przez jeden z magistratów, że w oprogramowaniu pociągów dostarczanych przez firmę NEWAG znajduje się kod, który wywołuje celowe awarie. Przyczyną jego wprowadzenia miało być de facto zmuszanie odbiorców pociągów do korzystania z usług serwisowych firmy NEWAG. Firma zaprzeczyła tym doniesieniom.

Informacje na ten temat podawał m.in. serwis money.pl

W Internecie zaroiło się od wypowiedzi na temat potencjalnej odpowiedzialności NEWAG, w sytuacji potwierdzenia prawdziwości wskazanych pogłosek. Informację na ten temat podawał m.in. Dziennik Gazeta Prawna.

We wskazanych wypowiedziach nie poruszono istotnej kwalifikacji działania NEWAGu tj. czynu nieuczciwej konkurencji polegającego na ograniczaniu prawa do rynku – zawartego w art. 15 ust.1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zgodnie z nim:

1. Czynem nieuczciwej konkurencji jest utrudnianie innym przedsiębiorcom dostępu do rynku, w szczególności przez:

5)
działanie mające na celu wymuszenie na klientach wyboru jako kontrahenta określonego przedsiębiorcy lub stwarzanie warunków umożliwiających podmiotom trzecim wymuszanie zakupu towaru lub usługi u określonego przedsiębiorcy.
2.

Czyn, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, może polegać w szczególności na:

1)
ograniczeniu w istotny sposób lub wyłączeniu możliwości dokonywania przez klienta zakupu u innego przedsiębiorcy;
2)
stworzeniu sytuacji powodujących pośrednio lub bezpośrednio narzucenie klientom przez podmioty trzecie konieczności dokonania zakupu u danego przedsiębiorcy lub u przedsiębiorcy, z którym dany przedsiębiorca pozostaje w związku gospodarczym;
3)
emisji, oferowaniu oraz realizacji znaków legitymacyjnych podlegających wymianie na towary lub usługi oferowane przez jednego przedsiębiorcę lub grupę przedsiębiorców pozostających w związku gospodarczym, w okolicznościach wskazanych w pkt 1 lub 2.

Z powyższego wynika wprost, że działanie, które zmierza do zapewnienia sobie wyłączności w serwisowaniu sprzedawanych pojazdów, wypełnia znamiona wskazanego deliktu. Eliminuje bowiem z rynku usług świadczonych dla tych pojazd innych przedsiębiorców. Stwierdzenie dopuszczenia się wskazanego deliktu związane byłoby oczywiście ze skierowaniem przez odpowiedniego przedsiębiorcy indywidualnego powództwa. W naszym przekonaniu (przy założeniu prawdziwości stawianych zarzutów, takie powództwo byłoby zasadne.

 

 

 

Przełomowy wyrok – art. 22 UZNK

Udało nam się uzyskać przełomowy wyrok w zakresie rozumieniu przesłanki oczywiście bezzasadnego powództwa na gruncie art.22 uznk.

Niewolnicze naśladownictwo produktów

Naśladownictwo produktów to temat żywy i często występujący w praktyce. W ostatnim czasie wydany został ciekawy wyrok.

WYCZERPANIE PRAWA CZY BRAK BEZPRAWNOŚCI?

Wyczerpanie prawa do znaku towarowego to jedno z ważniejszych ograniczeń prawa do znaku towarowego, które umożliwia dalszy obrót towarami…

REJESTRACJA ZNAKU NIE MOŻE BYĆ ODWETEM NA BYŁYM PRACOWNIKU

Wiele spraw z zakresu własności intelektualnej czy szerzej nieuczciwej konkurencji bierze początek w działaniach podejmowanych przez byłych pracowników danego podmiotu. Zwykle pracownik

POZYCJONOWANIE ZA POMOCĄ CUDZEGO ZNAKU TOWAROWEGO

Czy możesz użyć czyjegoś znaku do kampanii marketingowej? Co z pozycjonowaniem własnej strony internetowej za pomocą czyjegoś znaku lub sloganu? Na ile legalne są takie strategie marketingowe?

PRZEPROSINY ZA WYTOCZENIE OCZYWIŚCIE BEZZASADNEGO POWÓDZTWA

Czy Powód ma zawsze rację? Czy w każdym pozwie jest jakaś słuszna racja? Okazuje się, że bywają pozwy, które są wnoszone z wyjątkowo personalnych pobudek i mają na celu jedynie szykanę konkurenta.

NIEUDZIELENIE RABATU A CZYN NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI?

Czy jeśli przedsiębiorca nie udziela mi rabatu takiego samego jak innemu kontrahentowi, to narusza tym moje prawa? Czy takie działanie może być rozumiane w kategoriach czynu nieuczciwej konkurencji?

ZADZWOŃ

+48 (58) 716 71 68

NAPISZ