NIEUDZIELENIE RABATU A CZYN NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI?

mar 22, 2023

Każdy przedsiębiorca prowadzi swoją politykę cenową, również politykę rabatową, na którą wpływ może mieć wiele czynników. W jednej z niedawnych sprawy rozpatrywanych przez Sąd Apelacyjny w Poznaniu (I ACa 1168/16 – wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Poznaniu z 2017-03-27) doszło do oceny czy przedsiębiorca, który udzielił rabatu jednemu kontrahentowi, musi udzielić tego rabatu również innemu o podobnych poziomach zamówień?

TŁO SPORU O NIEUDZIELENIE RABATU

Sprawa dotyczy ciekawej kwestii: różnicowania pozycji kontrahentów. Tego rodzaju praktyka  może w świetle przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji stanowić czyn nieuczciwej konkurencji w postaci ograniczenia dostępu do rynku. Powód w sprawie (sprzedawca wózków dziecięcych) zarzucał pozwanemu (sprzedawcy hurtowemu), że nie udziela mu takich rabatów jak jednemu konkurentowi, który składał zbliżone zamówienia. Według powoda tego rodzaju działanie pozwanego stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w postaci ograniczania prawa do rynku poprzez rzeczowo nieuzasadnione, zróżnicowane traktowanie niektórych klientów. Z oceną taką nie zgodził się sąd.

CZY MOŻNA ŻĄDAĆ UDZIELENIA RABATU?

Według niego, nie można „żądać” udzielenia rabatu cenowego,  tylko z tego powodu, że ktoś inny go otrzymuje. Trudno też dopatrzeć się w tych okolicznościach, czynu nieuczciwej konkurencji. Kwestia wysokości obrotów uzyskiwanych w ramach normalnych działań sprzedawcy, może lecz nie musi być przyczyną udzielenia upustu. Decyzja w tym względzie należy już do kontrahentów, kalkulacji celowości udzielenia upustu przede wszystkim przez dostawcę w kontekście całokształtu prowadzonej na własne ryzyko działalności gospodarczej.

Niewolnicze naśladownictwo produktów

Naśladownictwo produktów to temat żywy i często występujący w praktyce. W ostatnim czasie wydany został ciekawy wyrok.

NEWAG – CELOWE PSUCIE PRODUKTU?

Czy NEWAG faktycznie psuł swoje produkty przez wprowadzenie zmodyfikowanego oprogramowania? Jaki czyn w obszarze IP może mu za to grozić?

WYCZERPANIE PRAWA CZY BRAK BEZPRAWNOŚCI?

Wyczerpanie prawa do znaku towarowego to jedno z ważniejszych ograniczeń prawa do znaku towarowego, które umożliwia dalszy obrót towarami…

REJESTRACJA ZNAKU NIE MOŻE BYĆ ODWETEM NA BYŁYM PRACOWNIKU

Wiele spraw z zakresu własności intelektualnej czy szerzej nieuczciwej konkurencji bierze początek w działaniach podejmowanych przez byłych pracowników danego podmiotu. Zwykle pracownik

WZÓR PRZEMYSŁOWY PRZEDSIĘBIORCY Z BRANŻY ODZIEŻOWEJ

Jak przedsiębiorcy mogą chronić swoje produkty? Czy prawa autorskie do utworów to jedyna droga? Jak wykorzystać poprawnie wzory przemysłowe w swojej strategii?

POZYCJONOWANIE ZA POMOCĄ CUDZEGO ZNAKU TOWAROWEGO

Czy możesz użyć czyjegoś znaku do kampanii marketingowej? Co z pozycjonowaniem własnej strony internetowej za pomocą czyjegoś znaku lub sloganu? Na ile legalne są takie strategie marketingowe?

PRZEPROSINY ZA WYTOCZENIE OCZYWIŚCIE BEZZASADNEGO POWÓDZTWA

Czy Powód ma zawsze rację? Czy w każdym pozwie jest jakaś słuszna racja? Okazuje się, że bywają pozwy, które są wnoszone z wyjątkowo personalnych pobudek i mają na celu jedynie szykanę konkurenta.

JAK UDOWODNIĆ W SĄDZIE PRAWO DO ZNAKU TOWAROWEGO

W jaki sposób udowodnić swoje prawo do znaku towarowego? Czyli pierwsza z trudności podczas egzekwowania zarejestrowanych praw własności przemysłowej.

ZABEZPIECZENIE ROSZCZEŃ PRZED WNIESIENIEM POZWU O OCHRONĘ PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

W jaki sposób zabezpieczyć swoje prawa jeszcze zanim pozew zostanie wniesiony do sądu? Jak szybko reagować na naruszenia praw własności intelektualnej? Jedną z dróg podpowiadamy w naszym najnowszym poście.

UŻYWANIE CUDZEGO ZNAKU TOWAROWEGO

Kiedy można, a kiedy nie można używać cudzego znaku towarowego? Na jakie problemy należy zwrócić uwagę? Piszemy o tym w najnowszym poście!

ZADZWOŃ

+48 (58) 716 71 68

NAPISZ