NIEUDZIELENIE RABATU A CZYN NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI?

mar 22, 2023

Każdy przedsiębiorca prowadzi swoją politykę cenową, również politykę rabatową, na którą wpływ może mieć wiele czynników. W jednej z niedawnych sprawy rozpatrywanych przez Sąd Apelacyjny w Poznaniu (I ACa 1168/16 – wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Poznaniu z 2017-03-27) doszło do oceny czy przedsiębiorca, który udzielił rabatu jednemu kontrahentowi, musi udzielić tego rabatu również innemu o podobnych poziomach zamówień?

TŁO SPORU O NIEUDZIELENIE RABATU

Sprawa dotyczy ciekawej kwestii: różnicowania pozycji kontrahentów. Tego rodzaju praktyka  może w świetle przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji stanowić czyn nieuczciwej konkurencji w postaci ograniczenia dostępu do rynku. Powód w sprawie (sprzedawca wózków dziecięcych) zarzucał pozwanemu (sprzedawcy hurtowemu), że nie udziela mu takich rabatów jak jednemu konkurentowi, który składał zbliżone zamówienia. Według powoda tego rodzaju działanie pozwanego stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w postaci ograniczania prawa do rynku poprzez rzeczowo nieuzasadnione, zróżnicowane traktowanie niektórych klientów. Z oceną taką nie zgodził się sąd.

CZY MOŻNA ŻĄDAĆ UDZIELENIA RABATU?

Według niego, nie można „żądać” udzielenia rabatu cenowego,  tylko z tego powodu, że ktoś inny go otrzymuje. Trudno też dopatrzeć się w tych okolicznościach, czynu nieuczciwej konkurencji. Kwestia wysokości obrotów uzyskiwanych w ramach normalnych działań sprzedawcy, może lecz nie musi być przyczyną udzielenia upustu. Decyzja w tym względzie należy już do kontrahentów, kalkulacji celowości udzielenia upustu przede wszystkim przez dostawcę w kontekście całokształtu prowadzonej na własne ryzyko działalności gospodarczej.

WZÓR PRZEMYSŁOWY PRZEDSIĘBIORCY Z BRANŻY ODZIEŻOWEJ

Jak przedsiębiorcy mogą chronić swoje produkty? Czy prawa autorskie do utworów to jedyna droga? Jak wykorzystać poprawnie wzory przemysłowe w swojej strategii?

POZYCJONOWANIE ZA POMOCĄ CUDZEGO ZNAKU TOWAROWEGO

Czy możesz użyć czyjegoś znaku do kampanii marketingowej? Co z pozycjonowaniem własnej strony internetowej za pomocą czyjegoś znaku lub sloganu? Na ile legalne są takie strategie marketingowe?

PRZEPROSINY ZA WYTOCZENIE OCZYWIŚCIE BEZZASADNEGO POWÓDZTWA

Czy Powód ma zawsze rację? Czy w każdym pozwie jest jakaś słuszna racja? Okazuje się, że bywają pozwy, które są wnoszone z wyjątkowo personalnych pobudek i mają na celu jedynie szykanę konkurenta.

JAK UDOWODNIĆ W SĄDZIE PRAWO DO ZNAKU TOWAROWEGO

W jaki sposób udowodnić swoje prawo do znaku towarowego? Czyli pierwsza z trudności podczas egzekwowania zarejestrowanych praw własności przemysłowej.

ZABEZPIECZENIE ROSZCZEŃ PRZED WNIESIENIEM POZWU O OCHRONĘ PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

W jaki sposób zabezpieczyć swoje prawa jeszcze zanim pozew zostanie wniesiony do sądu? Jak szybko reagować na naruszenia praw własności intelektualnej? Jedną z dróg podpowiadamy w naszym najnowszym poście.

UŻYWANIE CUDZEGO ZNAKU TOWAROWEGO

Kiedy można, a kiedy nie można używać cudzego znaku towarowego? Na jakie problemy należy zwrócić uwagę? Piszemy o tym w najnowszym poście!

PUBLIKOWANIE GRAFIK NA FACEBOOKU

O marketingu na Facebooku, grafikach i prawach autorskich piszemy w naszym najnowszym poście. Wyjaśniamy kto może odpowiadać za profil firmy i za co.

PODOBIEŃSTWO FONETYCZNE OZNACZEŃ

Sprzeciw i unieważnienie znaku towarowego to ważne środki prawne, z których warto korzystać. Konieczne jest jednak najpierw ustalenie, czy nasz znak ma realne szanse na powodzenie w sprawie przed Urzędem Patentowym lub EUIPO.

KONFERENCJA PRAWA AUTORSKIEGO IM. PROF. E.TRAPLE

Rzecznik patentowy i radca prawny Wojciech Gierszewski wziął udział w konferencji o prawie autorskim im. prof. E. Traple.

PRAWO AUTORSKIE PRZECIWKO USŁUGODAWCOM PORTALI INTERNETOWYCH

Z naszego postu dowiesz się co grozi na naruszenie praw autorskich administratorom portalu mającego na celu dzielenie się między użytkownikami plikami.

ZADZWOŃ

+48 (58) 716 71 68

NAPISZ