REJESTRACJA ZNAKU NIE MOŻE BYĆ ODWETEM NA BYŁYM PRACOWNIKU

paź 4, 2023

Wiele spraw z zakresu własności intelektualnej czy szerzej nieuczciwej konkurencji bierze początek w działaniach podejmowanych przez byłych pracowników danego podmiotu. Zwykle pracownik taki zakłada działalność konkurencyjną, w której w naturalny sposób korzysta z wiedzy i doświadczenia zdobytego w poprzedniej pracy. Czasem jednak korzystanie to wkracza już w sfery, które zagrażają interesom byłego pracodawcy, dotyczy też np. rejestracji czy używania jego oznaczeń. Do dosyć nietypowej sytuacji  doszło w jednej ze spraw rozpatrywanej przez SO w Gdańsku.

W sprawie tej pracownik (pozwany) jeszcze w trakcie swojego zatrudnienia założył działalność konkurencyjną sprzedając produkty pod wybranym przez siebie znakiem towarowym. Co więcej pracownik ten będąc dyrektorem handlowym  u Powoda, zlecił nałożenie na opakowaniach produktów powoda swojego znaku towarowego chcąc wypromować swoją markę czy też stworzyć wrażenie powiązania między markami. Po wykryciu procederu, Powód zwolnił pozwanego uznał też, że wobec faktu, że powyższe odbywało się w ramach pełnienia obowiązków służbowych przez pozwanego – to jemu, jako pracodawcy przysługują prawa do oznaczenia. Dlatego zarejestrował znak w urzędzie patentowym RP.  Powyższe związane było również faktem braku pewności co do możliwości dalszego wykorzystywania opakowań ze wskazanym znakiem towarowym. Powód był bowiem w posiadaniu pewnej ilości tych opakowań.

Powód wystąpił z powództwem o naruszenie prawa do znaku towarowego przeciwko pozwanemu, ten zaś w odpowiedzi wytoczył powództwo o unieważnienie prawa do znaku towarowego z uwagi na uzyskanie go w złej wierze. Sąd w sprawie zgodził się z Pozwanym, co do tego, że uzyskanie rejestracji znaku towarowego przez Powoda było nieuczciwe. Sąd wskazał, że stanowiło ona rodzaj odwetu na pracowniku – prywatnej wendetty przeciwko niemu. Miało na celu zablokowanie możliwości korzystania ze znaku, a Powód nie był nawet zainteresowany używaniem tego oznaczenia.

Jednocześnie sąd rozpoznał nieuczciwe działanie Pozwanego, wskazał jednak że samo w sobie nie może ono być podstawą do podejmowania działań odwetowych w obszarze znaków towarowych.  Powód może bowiem kierować do niego roszczenia na innych podstawach prawnych.

Wyrok w świetle całości okoliczności wydaje się być słuszny, w szczególności w zakresie oceny braku zamiaru używania. Skoro bowiem Powód przez wiele lat nie rozpoczął używania znaku, a opakowania ze znakiem zalegają w jego magazynie, wydaje się, że fakt ten bezsprzecznie dowodzi, że nie było po jego stronie intencji używania w momencie zgłoszenia znaku do ochrony.

To co jednak może zastanawiać, to brak oceny okoliczności (szczególnie w obszarze praw autorskich do logotypu), że to Pozwany przekazał rzeczone oznaczenie jako pracownik Powoda, udzielił zatem zgody na jego korzystanie. „Wiedza” powoda co do braku przysługiwania mu uprawnień, została tutaj oderwana od skutków prawnych działań Pozwanego. Sąd bowiem wiedzę Powoda, utożsamił z wiedzą Prezesa zarządu. Wydaje się zatem, że Powód zyskał jakiś rodzaj uprawnienia do posługiwania się oznaczeniem, co oczywiście nie ma wpływu na jego następczy i celowy brak jego używania.

 

Wyrok SO w Gdańsku z 14.09.2023 XVII GW 209/21.

Przełomowy wyrok – art. 22 UZNK

Udało nam się uzyskać przełomowy wyrok w zakresie rozumieniu przesłanki oczywiście bezzasadnego powództwa na gruncie art.22 uznk.

Niewolnicze naśladownictwo produktów

Naśladownictwo produktów to temat żywy i często występujący w praktyce. W ostatnim czasie wydany został ciekawy wyrok.

NEWAG – CELOWE PSUCIE PRODUKTU?

Czy NEWAG faktycznie psuł swoje produkty przez wprowadzenie zmodyfikowanego oprogramowania? Jaki czyn w obszarze IP może mu za to grozić?

WYCZERPANIE PRAWA CZY BRAK BEZPRAWNOŚCI?

Wyczerpanie prawa do znaku towarowego to jedno z ważniejszych ograniczeń prawa do znaku towarowego, które umożliwia dalszy obrót towarami…

POZYCJONOWANIE ZA POMOCĄ CUDZEGO ZNAKU TOWAROWEGO

Czy możesz użyć czyjegoś znaku do kampanii marketingowej? Co z pozycjonowaniem własnej strony internetowej za pomocą czyjegoś znaku lub sloganu? Na ile legalne są takie strategie marketingowe?

PRZEPROSINY ZA WYTOCZENIE OCZYWIŚCIE BEZZASADNEGO POWÓDZTWA

Czy Powód ma zawsze rację? Czy w każdym pozwie jest jakaś słuszna racja? Okazuje się, że bywają pozwy, które są wnoszone z wyjątkowo personalnych pobudek i mają na celu jedynie szykanę konkurenta.

NIEUDZIELENIE RABATU A CZYN NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI?

Czy jeśli przedsiębiorca nie udziela mi rabatu takiego samego jak innemu kontrahentowi, to narusza tym moje prawa? Czy takie działanie może być rozumiane w kategoriach czynu nieuczciwej konkurencji?

ZAMKNIĘCIE BROWARU W LEŻAJSKU – JAKI TO MA WPŁYW NA ZNAK TOWAROWY?

Co się dzieje, gdy uprawniony do znaku towarowego zmienia siedzibę? Czy może to wpłynąć na przysługujące mu prawa do znaków towarowych? Jakie skutki ma zamknięcie browaru w Leżajsku?

O NAZEWNICTWIE NASZEJ PROFESJI – RZECZNIK CZY RADCA OD ZNAKÓW TOWAROWYCH?

Kim jesteśmy i czym się zajmujemy? Czy radca i rzecznik to synonimy? W jakich rolach możemy występować piszemy w najnowszym poście.

JAK UDOWODNIĆ W SĄDZIE PRAWO DO ZNAKU TOWAROWEGO

W jaki sposób udowodnić swoje prawo do znaku towarowego? Czyli pierwsza z trudności podczas egzekwowania zarejestrowanych praw własności przemysłowej.

ZADZWOŃ

+48 (58) 716 71 68

NAPISZ