ARTYKUŁ NA TEMAT OCHRONY WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ OPAKOWANIA

sie 2, 2022

W lipcowym numerze opakowania ukazał się artykuł radcy prawnego i rzecznika patentowego dr Wojciecha Gierszewskiego na temat sposobów ochrony praw własności intelektualnej producentów opakowań. 

W artykule zostal przedstawiony wachlarz możliwości ochrony praw dla branzy opakowań oraz przykłady aktualnych lub już wygasłych praw uzyskanych przez przedsiębiorców w urzędach patentowych.

Artykuł odpowiada na następujące pytania:

  • kiedy opakowanie może być chronione na podstawie prawa własności przemysłowej/ prawa autorskiego/ prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji?
  • w jaki sposób chronić swoje prawa?
  • co zrobić w przypadku blokowania aukcji sprzedażowych opakowań przez konkurenta?

Więcej informacji o branży opakowań oraz lipcowym numerze magazynu można znaleźć na stronie: https://opakowanie.pl/zaloguj-2/?powrot=https://opakowanie.pl/wydanie/lipiec2022/.

Życzymy miłej lektury!

ZABEZPIECZENIE ROSZCZEŃ W SPRAWACH WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Sprawy własności intelektualnej wymagają od stron szybkiej reakcji na działania podmiotów naruszających ich prawa oraz sprawnego odpierania zarzutów naruszenia cudzych praw. Prowadzenie sporu przed sądem, mimo statystycznej szybkości postępowania (średni czas trwania...

NOWA PUBLIKACJA KSIĄŻKOWA O OPISOWOŚCI ZNAKU TOWAROWEGO

W księgarni Profiinfo pojawiła się już najnowsza publikacja radcy prawnego i rzecznika patentowego Wojciecha Gierszewskiego. Publikacja jest praktycznym przewodnikiem po zagadnieniu opisowości oznaczenia, czyli jednej z podstaw odmowy udzielenia prawa ochronnego na...

ZNAK TOWAROWY GWARANCYJNY

Szczególną kategorią znaków towarowych, skierowanych do instytucji certyfikujących towary innych przedsiębiorców, są znaki towarowe gwarancyjne. Pomiędzy znakami towarowymi gwarancyjnymi a znakami towarowymi indywidualnymi (zwykłymi), zachodzą istotne różnice zarówno...

WZGLĘDNE PRZESZKODY REJESTRACJI ZNAKU TOWAROWEGO

W postępowaniu w sprawie wniosku o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy (czyli potocznie – rejestrację znaku towarowego) Urząd Patentowy samodzielnie bada tylko istnienie bezwzględnych przesłanek odmowy (m.in. opisowość, zła wiara zgłaszającego). Pozostałe,...

KTO MOŻE DECYDOWAĆ O LOSIE EGZEMPLARZA UTWORU

Na kanwie powstałego ostatnio sporu w sprawie przeniesienia utworów w postaci instalacji „Bramy” prof. Grzegorza Klamana, rodzi się pytanie o zakres uprawnień właściciela egzemplarza utworu, uprawnień zarządcy utworu w kontekście autorskich paw osobistych twórcy....

CZY TABELKA W EXCELU MOŻE BYĆ UTWOREM?

Na gruncie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych utworem może być każdy przejaw działalności ludzkiej, o ile został on ustalony oraz jest on wynikiem działalności twórczej o indywidualnym charakterze. Ustawa wylicza także przykładowe rodzaje utworów,...

SUKCES KANCELARII W SĄDZIE UNII EUROPEJSKIEJ

Nasza kancelaria miała okazję reprezentować wnoszącego wniosek o unieważnienie wzoru wspólnotowego w postępowaniu przed EUIPO. Izba Odwoławcza rozpatrzyła wniosek naszego klienta na jego korzyść, stwierdzając nieważność wzoru wspólnotowego naszego przeciwnika. W...

CO MOŻESZ ZROBIĆ GDY KONKURENT UŻYWA TWOJEGO ZNAKU TOWAROWEGO

Przedsiębiorcy prowadzą swoją działalność pod wybraną przez siebie nazwą lub logo w celu zaistnienia w świadomości ich klientów i stworzenia określonego wizerunku własnej marki. Dlatego niezmiernie istotne jest, by przedsiębiorcy reagowali na wszelkie aktywności ich...

SKUTKI PROCESOWE BŁĘDNEGO AWIZOWANIA PRZEZ POCZTĘ

WAŻNE ORZECZENIE NSA W Portalu Orzeczeń NSA pojawiło się właśnie ciekawe orzeczenie związane z uchybieniem w awizowaniu przesyłki przez operatora pocztowego. Orzeczenie wydane zostało w sprawie, której przedmiotem było udzielenie prawa do znaku towarowego, ma jednak...

NAJNOWSZE PRAWA WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ PRZEDSIĘBIORCÓW Z GDAŃSKA

Przedsiębiorcy, którzy samodzielnie projektują oferowane przez siebie produkty znakomicie wiedzą, że kluczem do sukcesu jest to, aby być pierwszym na rynku z innowacyjnym towarem. Oprócz pierwszeństwa na rynku istotne jest również zagwarantowanie sobie wyłączności do...

ZADZWOŃ

+48 (58) 716 71 68

NAPISZ