Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności – DOFINANSOWANIA RÓWNIEŻ NA ZNAKI TOWAROWE

sp. 20, 2022

W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi pojawił się nowy plan rozwojowy, przewidujący dofinansowania dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z branży przetwórstwa produktów rolnych, rybołówstwa i akwakultury. Dofinansowanie, o którym piszemy poniżej obejmuje swoim zakresem również zakupy patentów, licencji, praw autorskich i znaków towarowych. O Krajowym Planie Odbudowy i Zwiększenia Odporności w kontekście rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania wsparcia dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw na wykonywanie działalności w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (Dz. U. poz. 1819) piszemy w poniższym artykule!

CZYM JEST KRAJOWY PLAN ODBUDOWY I ZWIĘKSZENIA ODPORNOŚCI?

Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności jest instrumentem pomocy publicznej mającym na celu odbudowę polskiej gospodarki i jej potencjału rozwojowego utraconego w wyniku pandemii, a także wsparcie budowy trwałej konkurencyjności gospodarki narodowej. Jednymi z głównych obszarów, które instrument ten ma wspierać jest rozwój gospodarki o obiegu zamkniętym oraz rozwój oparty na wykorzystaniu usług cyfrowych (odpowiednio green growth oraz digital growth).

W ramach tego planu Polska może uzyskać nawet 58,1 mld euro, w tym bezzwrotnie z 23,9 mld euro.

Pierwszym krokiem planu jest komponent „A – Odporność i konkurencyjność gospodarki”, w celu wykonania którego wydane zostało rozporządzenie, o którym pisaliśmy w pierwszej części artykułu.

Wnioski rozpatruje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z DOFINANSOWANIA?

Z dofinansowania mogą skorzystać w szczególności osoba fizyczna, osoba prawna, jak i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej mającymi status mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w branży przetwórstwa produktów rolnych, rybołówstwa i akwakultury.

NA CO UDZIELANE JEST DOFINANSOWANIE?

Dofinansowanie obejmuje m.in. zakup sprzętu, maszyn i urządzeń do przetwarzania, magazynowania, przygotowywania do sprzedaży lub wprowadzania produktów do obrotu, środków transportu, budowę budynków i towarzyszących obiektów infrastruktury.

W tym wszystkim wsparcie obejmuje również zakup patentów, licencji, praw autorskich i znaków towarowych. Naszym zdaniem skorzystanie z możliwości dofinansowania na zarejestrowanie znaku towarowego i zbudowanie własnej marki na rynku spożywczym będzie bardzo dobrym krokiem w kierunku zbudowania i utrzymania silnej pozycji rynkowej, co z kolei przełoży się na stabilną sytuację przedsiębiorców nawet w okresach kryzysów gospodarczych. Konsumenci bowiem chętniej nabywają produkty tych przedsiębiorców, których znają, a jednym z sposobów zaistnienia w świadomości konsumentów jest umieszczanie na własnych produktach znaku towarowego.

Również dofinansowania na zakup praw autorskich powinny cieszyć się dużym zainteresowaniem. Dzięki nabywaniu lub licencjonowaniu praw do ciekawych grafik polskich twórców, przedsiębiorcy mogą urozmaicić wygląd opakowań oferowanych produktów, czy innych elementów identyfikacji wizualnej marki.

Świetnym pomysłem byłoby również wykorzystanie dofinansowania na uzyskanie praw do stworzonych wynalazków i korzystanie z wyłączności do określonego rozwiązania technologicznego albo zakup licencji od innego przedsiębiorcy, który już uzyskał patent do rozwiązania interesującego przedsiębiorcę.

W JAKI SPOSÓB PORADZIĆ SOBIE Z WNIOSKIEM?

Procedury uzyskiwania tego dofinansowania mogą być skomplikowane, dlatego polecamy skorzystanie z usług doradców w zakresie uzyskiwania dofinansowań.

Poniżej jednak przesyłamy linki do informacji znajdujących się na stronie Ministerstwa i Agencji.

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/krajowy-planu-odbudowy-i-zwiekszania-odpornosci

https://www.gov.pl/web/arimr/krajowy-plan-odbudowy-i-zwiekszania-odpornosci

PUBLIKOWANIE GRAFIK NA FACEBOOKU

O marketingu na Facebooku, grafikach i prawach autorskich piszemy w naszym najnowszym poście. Wyjaśniamy kto może odpowiadać za profil firmy i za co.

Znak towarowy a „spółka cicha”

O spółce cichej, ochronie znaku towarowego i rozwadze podczas prowadzenia biznesu w formie tej spółki piszemy w naszym najnowszym poście.

LISTOPADOWE WZORY PRZEMYSŁOWE I TROLLE PATENTOWE

O trollach patentowych słyszy się coraz więcej. Szczególnie warto, aby świadomi tego zjawiska byli przedsiębiorcy i twórcy designu produktów.

KOGNICJA URZĘDU PATENTOWEGO – PRZENIESIENIE PRAW DO ZNAKU TOWAROWEGO

O trollach patentowych słyszy się coraz więcej. Szczególnie warto, aby świadomi tego zjawiska byli przedsiębiorcy i twórcy designu produktów.

PODOBIEŃSTWO FONETYCZNE OZNACZEŃ

Sprzeciw i unieważnienie znaku towarowego to ważne środki prawne, z których warto korzystać. Konieczne jest jednak najpierw ustalenie, czy nasz znak ma realne szanse na powodzenie w sprawie przed Urzędem Patentowym lub EUIPO.

SPRZECIW I UNIEWAŻNIENIE – NA ILE TO BYŁO SKUTECZNE DLA ZNAKU TOWAROWEGO SHOPIFY?

Sprzeciw i unieważnienie znaku towarowego to ważne środki prawne, z których warto korzystać. Konieczne jest jednak najpierw ustalenie, czy nasz znak ma realne szanse na powodzenie w sprawie przed Urzędem Patentowym lub EUIPO.

POTRZEBA REGULACJI OCHRONY NIEZAREJESTROWANEGO ZNAKU TOWAROWEGO

W gazecie prawnej ukazał się najnowszy artykuł autorstwa Wojciecha Gierszewskiego o ochronie niezarejestrowanego znaku towarowego.

KONFERENCJA PRAWA AUTORSKIEGO IM. PROF. E.TRAPLE

Rzecznik patentowy i radca prawny Wojciech Gierszewski wziął udział w konferencji o prawie autorskim im. prof. E. Traple.

INFLUENCER MARKETING, CZYLI NOWE REKOMENDACJE PREZESA UOKiK #OZNACZAMREKLAMY

Czy influencer musi oznaczać treści reklamowe? Z naszego postu dowiesz się więcej o rekomendacji Prezesa UOKiK dotyczącej publikowania postów reklamowych przez influencerów w mediach społecznościowych.

PRAWO AUTORSKIE PRZECIWKO USŁUGODAWCOM PORTALI INTERNETOWYCH

Z naszego postu dowiesz się co grozi na naruszenie praw autorskich administratorom portalu mającego na celu dzielenie się między użytkownikami plikami.

ZADZWOŃ

+48 (58) 716 71 68

NAPISZ