Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności – DOFINANSOWANIA RÓWNIEŻ NA ZNAKI TOWAROWE

wrz 20, 2022

W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi pojawił się nowy plan rozwojowy, przewidujący dofinansowania dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z branży przetwórstwa produktów rolnych, rybołówstwa i akwakultury. Dofinansowanie, o którym piszemy poniżej obejmuje swoim zakresem również zakupy patentów, licencji, praw autorskich i znaków towarowych. O Krajowym Planie Odbudowy i Zwiększenia Odporności w kontekście rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania wsparcia dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw na wykonywanie działalności w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (Dz. U. poz. 1819) piszemy w poniższym artykule!

CZYM JEST KRAJOWY PLAN ODBUDOWY I ZWIĘKSZENIA ODPORNOŚCI?

Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności jest instrumentem pomocy publicznej mającym na celu odbudowę polskiej gospodarki i jej potencjału rozwojowego utraconego w wyniku pandemii, a także wsparcie budowy trwałej konkurencyjności gospodarki narodowej. Jednymi z głównych obszarów, które instrument ten ma wspierać jest rozwój gospodarki o obiegu zamkniętym oraz rozwój oparty na wykorzystaniu usług cyfrowych (odpowiednio green growth oraz digital growth).

W ramach tego planu Polska może uzyskać nawet 58,1 mld euro, w tym bezzwrotnie z 23,9 mld euro.

Pierwszym krokiem planu jest komponent „A – Odporność i konkurencyjność gospodarki”, w celu wykonania którego wydane zostało rozporządzenie, o którym pisaliśmy w pierwszej części artykułu.

Wnioski rozpatruje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z DOFINANSOWANIA?

Z dofinansowania mogą skorzystać w szczególności osoba fizyczna, osoba prawna, jak i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej mającymi status mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w branży przetwórstwa produktów rolnych, rybołówstwa i akwakultury.

NA CO UDZIELANE JEST DOFINANSOWANIE?

Dofinansowanie obejmuje m.in. zakup sprzętu, maszyn i urządzeń do przetwarzania, magazynowania, przygotowywania do sprzedaży lub wprowadzania produktów do obrotu, środków transportu, budowę budynków i towarzyszących obiektów infrastruktury.

W tym wszystkim wsparcie obejmuje również zakup patentów, licencji, praw autorskich i znaków towarowych. Naszym zdaniem skorzystanie z możliwości dofinansowania na zarejestrowanie znaku towarowego i zbudowanie własnej marki na rynku spożywczym będzie bardzo dobrym krokiem w kierunku zbudowania i utrzymania silnej pozycji rynkowej, co z kolei przełoży się na stabilną sytuację przedsiębiorców nawet w okresach kryzysów gospodarczych. Konsumenci bowiem chętniej nabywają produkty tych przedsiębiorców, których znają, a jednym z sposobów zaistnienia w świadomości konsumentów jest umieszczanie na własnych produktach znaku towarowego.

Również dofinansowania na zakup praw autorskich powinny cieszyć się dużym zainteresowaniem. Dzięki nabywaniu lub licencjonowaniu praw do ciekawych grafik polskich twórców, przedsiębiorcy mogą urozmaicić wygląd opakowań oferowanych produktów, czy innych elementów identyfikacji wizualnej marki.

Świetnym pomysłem byłoby również wykorzystanie dofinansowania na uzyskanie praw do stworzonych wynalazków i korzystanie z wyłączności do określonego rozwiązania technologicznego albo zakup licencji od innego przedsiębiorcy, który już uzyskał patent do rozwiązania interesującego przedsiębiorcę.

W JAKI SPOSÓB PORADZIĆ SOBIE Z WNIOSKIEM?

Procedury uzyskiwania tego dofinansowania mogą być skomplikowane, dlatego polecamy skorzystanie z usług doradców w zakresie uzyskiwania dofinansowań.

Poniżej jednak przesyłamy linki do informacji znajdujących się na stronie Ministerstwa i Agencji.

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/krajowy-planu-odbudowy-i-zwiekszania-odpornosci

https://www.gov.pl/web/arimr/krajowy-plan-odbudowy-i-zwiekszania-odpornosci

Ogólne wrażenie a identyczność cech wzoru

Kwestia porównania cech wzorów przemysłowych jest kluczowym elementem oceny czy doszło do naruszenia praw do wzorów.

WYCZERPANIE PRAWA CZY BRAK BEZPRAWNOŚCI?

Wyczerpanie prawa do znaku towarowego to jedno z ważniejszych ograniczeń prawa do znaku towarowego, które umożliwia dalszy obrót towarami…

REJESTRACJA ZNAKU NIE MOŻE BYĆ ODWETEM NA BYŁYM PRACOWNIKU

Wiele spraw z zakresu własności intelektualnej czy szerzej nieuczciwej konkurencji bierze początek w działaniach podejmowanych przez byłych pracowników danego podmiotu. Zwykle pracownik

WZÓR PRZEMYSŁOWY PRZEDSIĘBIORCY Z BRANŻY ODZIEŻOWEJ

Jak przedsiębiorcy mogą chronić swoje produkty? Czy prawa autorskie do utworów to jedyna droga? Jak wykorzystać poprawnie wzory przemysłowe w swojej strategii?

POZYCJONOWANIE ZA POMOCĄ CUDZEGO ZNAKU TOWAROWEGO

Czy możesz użyć czyjegoś znaku do kampanii marketingowej? Co z pozycjonowaniem własnej strony internetowej za pomocą czyjegoś znaku lub sloganu? Na ile legalne są takie strategie marketingowe?

PRZEPROSINY ZA WYTOCZENIE OCZYWIŚCIE BEZZASADNEGO POWÓDZTWA

Czy Powód ma zawsze rację? Czy w każdym pozwie jest jakaś słuszna racja? Okazuje się, że bywają pozwy, które są wnoszone z wyjątkowo personalnych pobudek i mają na celu jedynie szykanę konkurenta.

NIEUDZIELENIE RABATU A CZYN NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI?

Czy jeśli przedsiębiorca nie udziela mi rabatu takiego samego jak innemu kontrahentowi, to narusza tym moje prawa? Czy takie działanie może być rozumiane w kategoriach czynu nieuczciwej konkurencji?

ZAMKNIĘCIE BROWARU W LEŻAJSKU – JAKI TO MA WPŁYW NA ZNAK TOWAROWY?

Co się dzieje, gdy uprawniony do znaku towarowego zmienia siedzibę? Czy może to wpłynąć na przysługujące mu prawa do znaków towarowych? Jakie skutki ma zamknięcie browaru w Leżajsku?

O NAZEWNICTWIE NASZEJ PROFESJI – RZECZNIK CZY RADCA OD ZNAKÓW TOWAROWYCH?

Kim jesteśmy i czym się zajmujemy? Czy radca i rzecznik to synonimy? W jakich rolach możemy występować piszemy w najnowszym poście.

JAK UDOWODNIĆ W SĄDZIE PRAWO DO ZNAKU TOWAROWEGO

W jaki sposób udowodnić swoje prawo do znaku towarowego? Czyli pierwsza z trudności podczas egzekwowania zarejestrowanych praw własności przemysłowej.

ZADZWOŃ

+48 (58) 716 71 68

NAPISZ