PRAWO AUTORSKIE PRZECIWKO USŁUGODAWCOM PORTALI INTERNETOWYCH

wrz 22, 2022

Kilka dni temu ukazało się uzasadnienie wyroku Sądu Najwyższego z dnia 27.05.2022r. w sprawie II CSKP 3/22 dotyczącej odpowiedzialności właścicieli portalu chomikuj.pl  z tytułu naruszenia autorskich praw majątkowych do filmów rozpowszechnianych za pomocą portalu.

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY ZA NARUSZENIE – PRAWO AUTORSKIE

Sąd Najwyższy podzielając  stanowisko i kwalifikację prawną przyjętą przez sądy niższej instancji wskazał, że odpowiedzialność z tytułu naruszenia autorskich praw majątkowych (art.79 ust.1 pkt 3b ustawy) nie jest ograniczona wyłącznie do bezpośredniego sprawy naruszenia, czyli do osoby, która dany utwór bezprawnie rozpowszechniła za pomocą portalu.  Zdaniem sądu w przepisie mowa o „osobie, która naruszyła prawa” może to być wiec osoba, która dokonała naruszenia również w sposób pośredni. Takimi osobami na gruncie KC, mogą być: podżegacz czy pomocnik lub osoba, która świadomie skorzystała ze szkody wyrządzonej innej osobie (art.422 kc). Odpowiedzialność takich osób na gruncie art. 441§ 1 kc jest solidarna ze sprawcą bezpośrednim.

ZACHOWANIE I WIEDZA PODMIOTU NARUSZAJĄCEGO PRAWO AUTORSKIE

Dodatkowo w stanie faktycznym sprawy zachowanie właścicieli portalu nie może być kwalifikowane jako pomocnictwo w naruszaniu praw autorskich, lecz jako współsprawstwo bezpośrednie, skoro mając wiedzę o naruszaniu majątkowych praw autorskich powodów, zawierali za stosownym wynagrodzeniem umowy z osobami innymi niż użytkownicy, którzy zamieścili pliki zawierające filmy powodów), które chciały uzyskać dostęp do bezprawnie rozpowszechnianego utworu audiowizualnego. W ten sposób właściciele portalu, na podstawie takiej umowy, zobowiązywali się zapewnić dostęp do treści tego pliku i umożliwić sporządzenie kopii utworu w zamian za zapłatę wynagrodzenia.

 

WZÓR PRZEMYSŁOWY PRZEDSIĘBIORCY Z BRANŻY ODZIEŻOWEJ

Jak przedsiębiorcy mogą chronić swoje produkty? Czy prawa autorskie do utworów to jedyna droga? Jak wykorzystać poprawnie wzory przemysłowe w swojej strategii?

POZYCJONOWANIE ZA POMOCĄ CUDZEGO ZNAKU TOWAROWEGO

Czy możesz użyć czyjegoś znaku do kampanii marketingowej? Co z pozycjonowaniem własnej strony internetowej za pomocą czyjegoś znaku lub sloganu? Na ile legalne są takie strategie marketingowe?

PRZEPROSINY ZA WYTOCZENIE OCZYWIŚCIE BEZZASADNEGO POWÓDZTWA

Czy Powód ma zawsze rację? Czy w każdym pozwie jest jakaś słuszna racja? Okazuje się, że bywają pozwy, które są wnoszone z wyjątkowo personalnych pobudek i mają na celu jedynie szykanę konkurenta.

NIEUDZIELENIE RABATU A CZYN NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI?

Czy jeśli przedsiębiorca nie udziela mi rabatu takiego samego jak innemu kontrahentowi, to narusza tym moje prawa? Czy takie działanie może być rozumiane w kategoriach czynu nieuczciwej konkurencji?

ZAMKNIĘCIE BROWARU W LEŻAJSKU – JAKI TO MA WPŁYW NA ZNAK TOWAROWY?

Co się dzieje, gdy uprawniony do znaku towarowego zmienia siedzibę? Czy może to wpłynąć na przysługujące mu prawa do znaków towarowych? Jakie skutki ma zamknięcie browaru w Leżajsku?

O NAZEWNICTWIE NASZEJ PROFESJI – RZECZNIK CZY RADCA OD ZNAKÓW TOWAROWYCH?

Kim jesteśmy i czym się zajmujemy? Czy radca i rzecznik to synonimy? W jakich rolach możemy występować piszemy w najnowszym poście.

JAK UDOWODNIĆ W SĄDZIE PRAWO DO ZNAKU TOWAROWEGO

W jaki sposób udowodnić swoje prawo do znaku towarowego? Czyli pierwsza z trudności podczas egzekwowania zarejestrowanych praw własności przemysłowej.

SPÓR O ZNAK TOWAROWY PACZKOMAT

Czy InPost ma rację zakazując używania odmienionej formy słowa „paczkomat” podnosząc, że jest to ich znak towarowy? Jak wygląda aktualna strategia ochrony własności intelektualnej tego przedsiębiorstwa?

ZABEZPIECZENIE ROSZCZEŃ PRZED WNIESIENIEM POZWU O OCHRONĘ PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

W jaki sposób zabezpieczyć swoje prawa jeszcze zanim pozew zostanie wniesiony do sądu? Jak szybko reagować na naruszenia praw własności intelektualnej? Jedną z dróg podpowiadamy w naszym najnowszym poście.

UŻYWANIE CUDZEGO ZNAKU TOWAROWEGO

Kiedy można, a kiedy nie można używać cudzego znaku towarowego? Na jakie problemy należy zwrócić uwagę? Piszemy o tym w najnowszym poście!

ZADZWOŃ

+48 (58) 716 71 68

NAPISZ