PRAWO AUTORSKIE PRZECIWKO USŁUGODAWCOM PORTALI INTERNETOWYCH

sp. 22, 2022

Kilka dni temu ukazało się uzasadnienie wyroku Sądu Najwyższego z dnia 27.05.2022r. w sprawie II CSKP 3/22 dotyczącej odpowiedzialności właścicieli portalu chomikuj.pl  z tytułu naruszenia autorskich praw majątkowych do filmów rozpowszechnianych za pomocą portalu.

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY ZA NARUSZENIE – PRAWO AUTORSKIE

Sąd Najwyższy podzielając  stanowisko i kwalifikację prawną przyjętą przez sądy niższej instancji wskazał, że odpowiedzialność z tytułu naruszenia autorskich praw majątkowych (art.79 ust.1 pkt 3b ustawy) nie jest ograniczona wyłącznie do bezpośredniego sprawy naruszenia, czyli do osoby, która dany utwór bezprawnie rozpowszechniła za pomocą portalu.  Zdaniem sądu w przepisie mowa o „osobie, która naruszyła prawa” może to być wiec osoba, która dokonała naruszenia również w sposób pośredni. Takimi osobami na gruncie KC, mogą być: podżegacz czy pomocnik lub osoba, która świadomie skorzystała ze szkody wyrządzonej innej osobie (art.422 kc). Odpowiedzialność takich osób na gruncie art. 441§ 1 kc jest solidarna ze sprawcą bezpośrednim.

ZACHOWANIE I WIEDZA PODMIOTU NARUSZAJĄCEGO PRAWO AUTORSKIE

Dodatkowo w stanie faktycznym sprawy zachowanie właścicieli portalu nie może być kwalifikowane jako pomocnictwo w naruszaniu praw autorskich, lecz jako współsprawstwo bezpośrednie, skoro mając wiedzę o naruszaniu majątkowych praw autorskich powodów, zawierali za stosownym wynagrodzeniem umowy z osobami innymi niż użytkownicy, którzy zamieścili pliki zawierające filmy powodów), które chciały uzyskać dostęp do bezprawnie rozpowszechnianego utworu audiowizualnego. W ten sposób właściciele portalu, na podstawie takiej umowy, zobowiązywali się zapewnić dostęp do treści tego pliku i umożliwić sporządzenie kopii utworu w zamian za zapłatę wynagrodzenia.

 

PUBLIKOWANIE GRAFIK NA FACEBOOKU

O marketingu na Facebooku, grafikach i prawach autorskich piszemy w naszym najnowszym poście. Wyjaśniamy kto może odpowiadać za profil firmy i za co.

Znak towarowy a „spółka cicha”

O spółce cichej, ochronie znaku towarowego i rozwadze podczas prowadzenia biznesu w formie tej spółki piszemy w naszym najnowszym poście.

LISTOPADOWE WZORY PRZEMYSŁOWE I TROLLE PATENTOWE

O trollach patentowych słyszy się coraz więcej. Szczególnie warto, aby świadomi tego zjawiska byli przedsiębiorcy i twórcy designu produktów.

KOGNICJA URZĘDU PATENTOWEGO – PRZENIESIENIE PRAW DO ZNAKU TOWAROWEGO

O trollach patentowych słyszy się coraz więcej. Szczególnie warto, aby świadomi tego zjawiska byli przedsiębiorcy i twórcy designu produktów.

PODOBIEŃSTWO FONETYCZNE OZNACZEŃ

Sprzeciw i unieważnienie znaku towarowego to ważne środki prawne, z których warto korzystać. Konieczne jest jednak najpierw ustalenie, czy nasz znak ma realne szanse na powodzenie w sprawie przed Urzędem Patentowym lub EUIPO.

SPRZECIW I UNIEWAŻNIENIE – NA ILE TO BYŁO SKUTECZNE DLA ZNAKU TOWAROWEGO SHOPIFY?

Sprzeciw i unieważnienie znaku towarowego to ważne środki prawne, z których warto korzystać. Konieczne jest jednak najpierw ustalenie, czy nasz znak ma realne szanse na powodzenie w sprawie przed Urzędem Patentowym lub EUIPO.

POTRZEBA REGULACJI OCHRONY NIEZAREJESTROWANEGO ZNAKU TOWAROWEGO

W gazecie prawnej ukazał się najnowszy artykuł autorstwa Wojciecha Gierszewskiego o ochronie niezarejestrowanego znaku towarowego.

KONFERENCJA PRAWA AUTORSKIEGO IM. PROF. E.TRAPLE

Rzecznik patentowy i radca prawny Wojciech Gierszewski wziął udział w konferencji o prawie autorskim im. prof. E. Traple.

INFLUENCER MARKETING, CZYLI NOWE REKOMENDACJE PREZESA UOKiK #OZNACZAMREKLAMY

Czy influencer musi oznaczać treści reklamowe? Z naszego postu dowiesz się więcej o rekomendacji Prezesa UOKiK dotyczącej publikowania postów reklamowych przez influencerów w mediach społecznościowych.

Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności – DOFINANSOWANIA RÓWNIEŻ NA ZNAKI TOWAROWE

W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi pojawił się nowy plan rozwojowy, przewidujący dofinansowania dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z branży przetwórstwa produktów rolnych, rybołówstwa i akwakultury. Dofinansowanie, o którym piszemy poniżej obejmuje...

ZADZWOŃ

+48 (58) 716 71 68

NAPISZ