REJESTRACJA WZORU PRZEMYSŁOWEGO TOREBKI – CZYLI NAJPIERW ZAREJESTRUJ, POTEM REKLAMUJ

wrz 12, 2022

Trzeba przyznać, że branża modowa jest jedną z trudniejszych i podatniejszych na skomplikowane procesy uzyskiwania, egzekwowania i utrzymywania praw własności intelektualnej. Ma to przełożenie zarówno na postępowania w celu rejestrowania wzoru przemysłowego przed polskim Urzędem Patentowym, jak wzorów wspólnotowych przed europejskim Urzędem Patentowym (EUIPO). Słyszymy i czytamy często o głośnych postępowaniach w sprawie unieważnienia zarejestrowanych wzorów słynnych marek odzieżowych – tym razem sprawdzimy co się stało w sprawie wzoru torebki LOIUS VUITTON i podpowiemy jak nie popełnić tego samego błędu.

HISTORIA REJESTRACJI WZORU PRZEMYSŁOWEGO NOWEJ TOREBKI OD PROJEKTANTA

Dom mody Louis Vuitton zaprojektował nową torebkę, której reklama ukazała się w artykule na stronie internetowej jednego z francuskich czasopism modowych. Co istotne, artykuł ten był dostępny co najmniej od dnia 04.10.2019 r. W artykule przedstawiono zdjęcie modelki noszącej najnowszą torebkę od znanej marki.

Następnie, dopiero 13.12.2021 r., Luis Vuitton zarejestrował w EUIPO wzór wspólnotowy (wzór przemysłowy) torebki do ochrony. Czyli co najmniej 2 lata po rozpoczęciu używania tego wzoru w obrocie.

Następnie spółka Shanxi Youcheng Trading Co., Ltd, zajmująca się sprzedażą m.in. produktów odzieżowych, zastawy i dekoracji wyprodukowanych w Chinach, wniosła o unieważnienie wzoru wspólnotowego torebki Luis Vuitton argumentując, że torebka ta nie spełnia podstawowych cech wzoru wspólnotowego – nie jest nowa i nie posiada indywidualnego charakteru.

DECYZJA EUIPO W SPRAWIE REJESTRACJI WZORU PRZEMYSŁOWEGO TOREBKI LOUIS VUITTON

Urząd patentowy zdecydował uznać wniosek chińskiego eksportera i unieważnić wzór wspólnotowy torebki stwierdzając, że w momencie rejestracji wzór nie posiadał indywidualnego charakteru.

Unijne rozporządzenie 6/2002 wskazuje, że wzór ma indywidualny charakter, gdy całościowe wrażenie, jakie wywołuje na poinformowanym użytkowniku, różni się od wrażenia, jakie wywiera na tym użytkowniku wzór, który został udostępniony publicznie, w przypadku zarejestrowanego wzoru wspólnotowego, przed datą dokonania zgłoszenia wzoru do rejestracji, od której wzór ma być chroniony lub, jeśli zastrzeżono pierwszeństwo, przed datą pierwszeństwa.

Dodatkowo, podczas porównywania wzoru zarejestrowanego z innymi, wcześniejszymi wzorami, rozporządzenie nakazuje brać pod uwagę stopień swobody twórcy podczas opracowywania wzoru – w tym wypadku, wzoru torebki.

Urząd uznał, że opublikowanie zdjęcia wzoru w Internecie, może stanowić dowód ujawnienia wcześniejszego wzoru. Zastrzegł jednak, że ma to zastosowanie wtedy, gdy wzór ten może być znany znawcom z odpowiedniej dziedziny działającym na rynku Unii Europejskiej. W przedmiotowej sprawie dostęp do strony internetowej, na której znajdowało się zdjęcie wcześniejszej torebki, jest dostępny dla wszystkich, nie wymaga w szczególności założenia konta, czy opłacenia subskrypcji.

Następnie, po uznaniu, że fakt ujawnienia wcześniejszego wzoru przed datą rejestracji unieważnianego wzoru wspólnotowego został udowodniony, Urząd przeszedł do badania podobieństwa pomiędzy obiema torebkami. W wyniku porównania Urząd uznał, że torebki wywołują takie samo ogólne wrażenie.

Podobieństwa dotyczące kształtu torebek, dodatkowych elementów dekoracyjnych na nich się znajdujących (łańcuchy, pasek, portmonetka na pasku) są widoczne na pierwszy rzut oka. Urząd pochylił się dłużej nad zagadnieniem koloru w obu wzorach. W przypadku wzoru zarejestrowanego, torebka ma kolor czarno-biały, natomiast w przypadku torebki wcześniej ujawnionej jest to kolor brązowy. Urząd uznał, że mimo widocznej różnicy w kolorze, nie wpływa ona na sposób postrzegania zestawionych torebek.

CZEGO UCZY DECYZJA W SPRAWIE TOREBKI LOUIS VUITTON?

Z omawianej decyzji i sprawy wzoru wspólnotowego torebki Louis Vuitton płynie kilka wniosków dla przedsiębiorców:

  1. Jeśli chcesz chronić własność przemysłową w swojej firmie, to musisz mieć wyraźny model działania, zgłaszanie poszczególnych wzorów przemysłowych musi być przemyślane, a nie przypadkowe.
  2. Jeśli wiesz, że będziesz chciał uzyskać prawo do wzoru przemysłowego dla swojego produktu, najpierw zarejestruj wzór przemysłowy/ wspólnotowy, a potem dopiero reklamuj swój produkt w prasie, czy Internecie.
  3. Jeśli zmagasz się z konkurentem, który blokuje Ci dostęp do rynku powołując się na swoje prawo do zarejestrowanego wzoru przemysłowego lub wzoru wspólnotowego, nie zakładaj, że sprawa jest stracona, ogromna ilość zarejestrowanych wzorów nie spełnia podstawowych cech ochrony i może zostać unieważniona.

Ogólne wrażenie a identyczność cech wzoru

Kwestia porównania cech wzorów przemysłowych jest kluczowym elementem oceny czy doszło do naruszenia praw do wzorów.

WYCZERPANIE PRAWA CZY BRAK BEZPRAWNOŚCI?

Wyczerpanie prawa do znaku towarowego to jedno z ważniejszych ograniczeń prawa do znaku towarowego, które umożliwia dalszy obrót towarami…

REJESTRACJA ZNAKU NIE MOŻE BYĆ ODWETEM NA BYŁYM PRACOWNIKU

Wiele spraw z zakresu własności intelektualnej czy szerzej nieuczciwej konkurencji bierze początek w działaniach podejmowanych przez byłych pracowników danego podmiotu. Zwykle pracownik

WZÓR PRZEMYSŁOWY PRZEDSIĘBIORCY Z BRANŻY ODZIEŻOWEJ

Jak przedsiębiorcy mogą chronić swoje produkty? Czy prawa autorskie do utworów to jedyna droga? Jak wykorzystać poprawnie wzory przemysłowe w swojej strategii?

POZYCJONOWANIE ZA POMOCĄ CUDZEGO ZNAKU TOWAROWEGO

Czy możesz użyć czyjegoś znaku do kampanii marketingowej? Co z pozycjonowaniem własnej strony internetowej za pomocą czyjegoś znaku lub sloganu? Na ile legalne są takie strategie marketingowe?

PRZEPROSINY ZA WYTOCZENIE OCZYWIŚCIE BEZZASADNEGO POWÓDZTWA

Czy Powód ma zawsze rację? Czy w każdym pozwie jest jakaś słuszna racja? Okazuje się, że bywają pozwy, które są wnoszone z wyjątkowo personalnych pobudek i mają na celu jedynie szykanę konkurenta.

NIEUDZIELENIE RABATU A CZYN NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI?

Czy jeśli przedsiębiorca nie udziela mi rabatu takiego samego jak innemu kontrahentowi, to narusza tym moje prawa? Czy takie działanie może być rozumiane w kategoriach czynu nieuczciwej konkurencji?

ZAMKNIĘCIE BROWARU W LEŻAJSKU – JAKI TO MA WPŁYW NA ZNAK TOWAROWY?

Co się dzieje, gdy uprawniony do znaku towarowego zmienia siedzibę? Czy może to wpłynąć na przysługujące mu prawa do znaków towarowych? Jakie skutki ma zamknięcie browaru w Leżajsku?

O NAZEWNICTWIE NASZEJ PROFESJI – RZECZNIK CZY RADCA OD ZNAKÓW TOWAROWYCH?

Kim jesteśmy i czym się zajmujemy? Czy radca i rzecznik to synonimy? W jakich rolach możemy występować piszemy w najnowszym poście.

JAK UDOWODNIĆ W SĄDZIE PRAWO DO ZNAKU TOWAROWEGO

W jaki sposób udowodnić swoje prawo do znaku towarowego? Czyli pierwsza z trudności podczas egzekwowania zarejestrowanych praw własności przemysłowej.

ZADZWOŃ

+48 (58) 716 71 68

NAPISZ