NOWA PUBLIKACJA KSIĄŻKOWA O OPISOWOŚCI ZNAKU TOWAROWEGO

lip 1, 2022

W księgarni Profiinfo pojawiła się już najnowsza publikacja radcy prawnego i rzecznika patentowego Wojciecha Gierszewskiego. Publikacja jest praktycznym przewodnikiem po zagadnieniu opisowości oznaczenia, czyli jednej z podstaw odmowy udzielenia prawa ochronnego na znaku towarowego w UPRP i EUIPO. Książka jest skróconym opracowaniem pracy doktroskiej, która została obroniona w zeszłym roku i pozytywnie zaopiniowana przez przedstawicieli polskiej nauki prawnej.

CZYM JEST OPISOWOŚĆ ZNAKU TOWAROWEGO

Opisowość znaku towarowego jest jedną z podstaw odmowy udzielenia prawa przez Urząd Patentowy. Podstawa ta wynika z art. 129(1)1.3 ustawy o prawie własności przemysłowej i jest badana przez eskperta z urzędu, tj. nawet bez czyjegokolwiek wniosku. Opisowość zachodzi, gdy oznaczenie zawiera wyłącznie takie elementy, które dostarczają odbiorcom informacji o właściwościach, jakości, sposobie używania, sposobie wykonania lub przeznaczeniu towaru lub usługi, ktory znakiem ma być oznaczany. 

W praktyce przesłanka ta jest niejednoznacznie stosowana i interpretowana zarówno przez Urząd Patentowy RP, jak i uprawnionych do znaków towarowych. Również w środowisku prawniczym pojawiają się radykalnie rozbieżne sposoby rozumienia tych samych pojęć.

Zgłaszający znaki towarowe powinni mieć świadomość, że nawet jeśli Urząd Patentowy wstępnie odmówił prawa do znaku towarowego z powodu opisowości, to nie zamyka to drogi do podejmowania dyskusji z Urzędem i przekonania Urzędu o braku racji w naszej konkretnej sprawie. Jeżeli zgłaszający otrzymał już decyzję odmowną, to możliwe jest złożenie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy lub wniesienie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Termin na dokonanie tego wynosi odpowiednio 30 dni (wniosek o ponowne rozpatrzenie) i 2 miesiące (skarga do WSA), dlatego szybka reakcja i znalezienie odpowiedniego pełnomocnika do sprawy są kluczowe. 

Książka powstała właśnie na kanwie takich licznych postępowań odwoławczych, które dzięki intensywnej pracy rzeczników patentowych, radców prawnych i adwokatów reprezentujących strony, dostarczają interesujących i praktycznych wskazówek. 

Informacje dotyczące książki znajdują się na stronie księgarni.

ZAMKNIĘCIE BROWARU W LEŻAJSKU – JAKI TO MA WPŁYW NA ZNAK TOWAROWY?

Co się dzieje, gdy uprawniony do znaku towarowego zmienia siedzibę? Czy może to wpłynąć na przysługujące mu prawa do znaków towarowych? Jakie skutki ma zamknięcie browaru w Leżajsku?

O NAZEWNICTWIE NASZEJ PROFESJI – RZECZNIK CZY RADCA OD ZNAKÓW TOWAROWYCH?

Kim jesteśmy i czym się zajmujemy? Czy radca i rzecznik to synonimy? W jakich rolach możemy występować piszemy w najnowszym poście.

JAK UDOWODNIĆ W SĄDZIE PRAWO DO ZNAKU TOWAROWEGO

W jaki sposób udowodnić swoje prawo do znaku towarowego? Czyli pierwsza z trudności podczas egzekwowania zarejestrowanych praw własności przemysłowej.

SPÓR O ZNAK TOWAROWY PACZKOMAT

Czy InPost ma rację zakazując używania odmienionej formy słowa „paczkomat” podnosząc, że jest to ich znak towarowy? Jak wygląda aktualna strategia ochrony własności intelektualnej tego przedsiębiorstwa?

ZABEZPIECZENIE ROSZCZEŃ PRZED WNIESIENIEM POZWU O OCHRONĘ PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

W jaki sposób zabezpieczyć swoje prawa jeszcze zanim pozew zostanie wniesiony do sądu? Jak szybko reagować na naruszenia praw własności intelektualnej? Jedną z dróg podpowiadamy w naszym najnowszym poście.

UŻYWANIE CUDZEGO ZNAKU TOWAROWEGO

Kiedy można, a kiedy nie można używać cudzego znaku towarowego? Na jakie problemy należy zwrócić uwagę? Piszemy o tym w najnowszym poście!

Znak towarowy a „spółka cicha”

O spółce cichej, ochronie znaku towarowego i rozwadze podczas prowadzenia biznesu w formie tej spółki piszemy w naszym najnowszym poście.

KOGNICJA URZĘDU PATENTOWEGO – PRZENIESIENIE PRAW DO ZNAKU TOWAROWEGO

O trollach patentowych słyszy się coraz więcej. Szczególnie warto, aby świadomi tego zjawiska byli przedsiębiorcy i twórcy designu produktów.

PODOBIEŃSTWO FONETYCZNE OZNACZEŃ

Sprzeciw i unieważnienie znaku towarowego to ważne środki prawne, z których warto korzystać. Konieczne jest jednak najpierw ustalenie, czy nasz znak ma realne szanse na powodzenie w sprawie przed Urzędem Patentowym lub EUIPO.

SPRZECIW I UNIEWAŻNIENIE – NA ILE TO BYŁO SKUTECZNE DLA ZNAKU TOWAROWEGO SHOPIFY?

Sprzeciw i unieważnienie znaku towarowego to ważne środki prawne, z których warto korzystać. Konieczne jest jednak najpierw ustalenie, czy nasz znak ma realne szanse na powodzenie w sprawie przed Urzędem Patentowym lub EUIPO.

ZADZWOŃ

+48 (58) 716 71 68

NAPISZ