NOWA PUBLIKACJA KSIĄŻKOWA O OPISOWOŚCI ZNAKU TOWAROWEGO

lip 1, 2022

W księgarni Profiinfo pojawiła się już najnowsza publikacja radcy prawnego i rzecznika patentowego Wojciecha Gierszewskiego. Publikacja jest praktycznym przewodnikiem po zagadnieniu opisowości oznaczenia, czyli jednej z podstaw odmowy udzielenia prawa ochronnego na znaku towarowego w UPRP i EUIPO. Książka jest skróconym opracowaniem pracy doktroskiej, która została obroniona w zeszłym roku i pozytywnie zaopiniowana przez przedstawicieli polskiej nauki prawnej.

CZYM JEST OPISOWOŚĆ ZNAKU TOWAROWEGO

Opisowość znaku towarowego jest jedną z podstaw odmowy udzielenia prawa przez Urząd Patentowy. Podstawa ta wynika z art. 129(1)1.3 ustawy o prawie własności przemysłowej i jest badana przez eskperta z urzędu, tj. nawet bez czyjegokolwiek wniosku. Opisowość zachodzi, gdy oznaczenie zawiera wyłącznie takie elementy, które dostarczają odbiorcom informacji o właściwościach, jakości, sposobie używania, sposobie wykonania lub przeznaczeniu towaru lub usługi, ktory znakiem ma być oznaczany. 

W praktyce przesłanka ta jest niejednoznacznie stosowana i interpretowana zarówno przez Urząd Patentowy RP, jak i uprawnionych do znaków towarowych. Również w środowisku prawniczym pojawiają się radykalnie rozbieżne sposoby rozumienia tych samych pojęć.

Zgłaszający znaki towarowe powinni mieć świadomość, że nawet jeśli Urząd Patentowy wstępnie odmówił prawa do znaku towarowego z powodu opisowości, to nie zamyka to drogi do podejmowania dyskusji z Urzędem i przekonania Urzędu o braku racji w naszej konkretnej sprawie. Jeżeli zgłaszający otrzymał już decyzję odmowną, to możliwe jest złożenie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy lub wniesienie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Termin na dokonanie tego wynosi odpowiednio 30 dni (wniosek o ponowne rozpatrzenie) i 2 miesiące (skarga do WSA), dlatego szybka reakcja i znalezienie odpowiedniego pełnomocnika do sprawy są kluczowe. 

Książka powstała właśnie na kanwie takich licznych postępowań odwoławczych, które dzięki intensywnej pracy rzeczników patentowych, radców prawnych i adwokatów reprezentujących strony, dostarczają interesujących i praktycznych wskazówek. 

Informacje dotyczące książki znajdują się na stronie księgarni.

ARTYKUŁ NA TEMAT OCHRONY WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ OPAKOWANIA

W lipcowym numerze opakowania ukazał się artykuł radcy prawnego i rzecznika patentowego dr Wojciecha Gierszewskiego na temat sposobów ochrony praw własności intelektualnej producentów opakowań.  W artykule zostal przedstawiony wachlarz możliwości ochrony praw dla...

ZABEZPIECZENIE ROSZCZEŃ W SPRAWACH WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Sprawy własności intelektualnej wymagają od stron szybkiej reakcji na działania podmiotów naruszających ich prawa oraz sprawnego odpierania zarzutów naruszenia cudzych praw. Prowadzenie sporu przed sądem, mimo statystycznej szybkości postępowania (średni czas trwania...

ZNAK TOWAROWY GWARANCYJNY

Szczególną kategorią znaków towarowych, skierowanych do instytucji certyfikujących towary innych przedsiębiorców, są znaki towarowe gwarancyjne. Pomiędzy znakami towarowymi gwarancyjnymi a znakami towarowymi indywidualnymi (zwykłymi), zachodzą istotne różnice zarówno...

WZGLĘDNE PRZESZKODY REJESTRACJI ZNAKU TOWAROWEGO

W postępowaniu w sprawie wniosku o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy (czyli potocznie – rejestrację znaku towarowego) Urząd Patentowy samodzielnie bada tylko istnienie bezwzględnych przesłanek odmowy (m.in. opisowość, zła wiara zgłaszającego). Pozostałe,...

CO MOŻESZ ZROBIĆ GDY KONKURENT UŻYWA TWOJEGO ZNAKU TOWAROWEGO

Przedsiębiorcy prowadzą swoją działalność pod wybraną przez siebie nazwą lub logo w celu zaistnienia w świadomości ich klientów i stworzenia określonego wizerunku własnej marki. Dlatego niezmiernie istotne jest, by przedsiębiorcy reagowali na wszelkie aktywności ich...

SKUTKI PROCESOWE BŁĘDNEGO AWIZOWANIA PRZEZ POCZTĘ

WAŻNE ORZECZENIE NSA W Portalu Orzeczeń NSA pojawiło się właśnie ciekawe orzeczenie związane z uchybieniem w awizowaniu przesyłki przez operatora pocztowego. Orzeczenie wydane zostało w sprawie, której przedmiotem było udzielenie prawa do znaku towarowego, ma jednak...

NAJNOWSZE PRAWA WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ PRZEDSIĘBIORCÓW Z GDAŃSKA

Przedsiębiorcy, którzy samodzielnie projektują oferowane przez siebie produkty znakomicie wiedzą, że kluczem do sukcesu jest to, aby być pierwszym na rynku z innowacyjnym towarem. Oprócz pierwszeństwa na rynku istotne jest również zagwarantowanie sobie wyłączności do...

Czy znaki towarowe w Rosji są rzeczywiście zagrożone?

Czy znaki towarowe przedsiębiorców z Pańśtw zachodnich są zagrożone w obliczu działań Rosji? Zapraszamy do lektury artykułu zamieszonego na portalu trojmiasto.pl, w których dr Wojciech Gierszewski, przekazuje swoje przemyślenia na ten temat.   Artykuł dostępny jest...

„Oczywistość” niespełnienia przesłanek ochrony wzoru przemysłowego – nowy artykuł w Monitorze Prawniczym

W najnowszym, kwietniowym numerze Monitora Prawniczego ukazała się najnowsza publikacja dr Wojciecha Gierszewskiego. Artykuł zatytułowany "Oczywistość" niespełnienia przesłanek ochrony jako przyczyna odmowy rejestracji wzoru przemysłowego" skupia się na ocenie zakresu...

Produkt z STAROPOLSKIM znakiem towarowym też musi być staropolski

Producenci produktów spożywczych chętnie na etykietach swoich produktów posługują się oznaczeniami słownymi i słowno-graficznymi nawiązującymi do tradycji kulinarnej, wiejskości, swojskości, czy domowej kuchni naszych babć i mam. Często więc rejestrują tego rodzaju...

ZADZWOŃ

+48 (58) 716 71 68

NAPISZ