NOWA PUBLIKACJA KSIĄŻKOWA O OPISOWOŚCI ZNAKU TOWAROWEGO

lip 1, 2022

W księgarni Profiinfo pojawiła się już najnowsza publikacja radcy prawnego i rzecznika patentowego Wojciecha Gierszewskiego. Publikacja jest praktycznym przewodnikiem po zagadnieniu opisowości oznaczenia, czyli jednej z podstaw odmowy udzielenia prawa ochronnego na znaku towarowego w UPRP i EUIPO. Książka jest skróconym opracowaniem pracy doktroskiej, która została obroniona w zeszłym roku i pozytywnie zaopiniowana przez przedstawicieli polskiej nauki prawnej.

CZYM JEST OPISOWOŚĆ ZNAKU TOWAROWEGO

Opisowość znaku towarowego jest jedną z podstaw odmowy udzielenia prawa przez Urząd Patentowy. Podstawa ta wynika z art. 129(1)1.3 ustawy o prawie własności przemysłowej i jest badana przez eskperta z urzędu, tj. nawet bez czyjegokolwiek wniosku. Opisowość zachodzi, gdy oznaczenie zawiera wyłącznie takie elementy, które dostarczają odbiorcom informacji o właściwościach, jakości, sposobie używania, sposobie wykonania lub przeznaczeniu towaru lub usługi, ktory znakiem ma być oznaczany. 

W praktyce przesłanka ta jest niejednoznacznie stosowana i interpretowana zarówno przez Urząd Patentowy RP, jak i uprawnionych do znaków towarowych. Również w środowisku prawniczym pojawiają się radykalnie rozbieżne sposoby rozumienia tych samych pojęć.

Zgłaszający znaki towarowe powinni mieć świadomość, że nawet jeśli Urząd Patentowy wstępnie odmówił prawa do znaku towarowego z powodu opisowości, to nie zamyka to drogi do podejmowania dyskusji z Urzędem i przekonania Urzędu o braku racji w naszej konkretnej sprawie. Jeżeli zgłaszający otrzymał już decyzję odmowną, to możliwe jest złożenie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy lub wniesienie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Termin na dokonanie tego wynosi odpowiednio 30 dni (wniosek o ponowne rozpatrzenie) i 2 miesiące (skarga do WSA), dlatego szybka reakcja i znalezienie odpowiedniego pełnomocnika do sprawy są kluczowe. 

Książka powstała właśnie na kanwie takich licznych postępowań odwoławczych, które dzięki intensywnej pracy rzeczników patentowych, radców prawnych i adwokatów reprezentujących strony, dostarczają interesujących i praktycznych wskazówek. 

Informacje dotyczące książki znajdują się na stronie księgarni.

WYCZERPANIE PRAWA CZY BRAK BEZPRAWNOŚCI?

Wyczerpanie prawa do znaku towarowego to jedno z ważniejszych ograniczeń prawa do znaku towarowego, które umożliwia dalszy obrót towarami…

REJESTRACJA ZNAKU NIE MOŻE BYĆ ODWETEM NA BYŁYM PRACOWNIKU

Wiele spraw z zakresu własności intelektualnej czy szerzej nieuczciwej konkurencji bierze początek w działaniach podejmowanych przez byłych pracowników danego podmiotu. Zwykle pracownik

WZÓR PRZEMYSŁOWY PRZEDSIĘBIORCY Z BRANŻY ODZIEŻOWEJ

Jak przedsiębiorcy mogą chronić swoje produkty? Czy prawa autorskie do utworów to jedyna droga? Jak wykorzystać poprawnie wzory przemysłowe w swojej strategii?

POZYCJONOWANIE ZA POMOCĄ CUDZEGO ZNAKU TOWAROWEGO

Czy możesz użyć czyjegoś znaku do kampanii marketingowej? Co z pozycjonowaniem własnej strony internetowej za pomocą czyjegoś znaku lub sloganu? Na ile legalne są takie strategie marketingowe?

PRZEPROSINY ZA WYTOCZENIE OCZYWIŚCIE BEZZASADNEGO POWÓDZTWA

Czy Powód ma zawsze rację? Czy w każdym pozwie jest jakaś słuszna racja? Okazuje się, że bywają pozwy, które są wnoszone z wyjątkowo personalnych pobudek i mają na celu jedynie szykanę konkurenta.

NIEUDZIELENIE RABATU A CZYN NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI?

Czy jeśli przedsiębiorca nie udziela mi rabatu takiego samego jak innemu kontrahentowi, to narusza tym moje prawa? Czy takie działanie może być rozumiane w kategoriach czynu nieuczciwej konkurencji?

ZAMKNIĘCIE BROWARU W LEŻAJSKU – JAKI TO MA WPŁYW NA ZNAK TOWAROWY?

Co się dzieje, gdy uprawniony do znaku towarowego zmienia siedzibę? Czy może to wpłynąć na przysługujące mu prawa do znaków towarowych? Jakie skutki ma zamknięcie browaru w Leżajsku?

O NAZEWNICTWIE NASZEJ PROFESJI – RZECZNIK CZY RADCA OD ZNAKÓW TOWAROWYCH?

Kim jesteśmy i czym się zajmujemy? Czy radca i rzecznik to synonimy? W jakich rolach możemy występować piszemy w najnowszym poście.

JAK UDOWODNIĆ W SĄDZIE PRAWO DO ZNAKU TOWAROWEGO

W jaki sposób udowodnić swoje prawo do znaku towarowego? Czyli pierwsza z trudności podczas egzekwowania zarejestrowanych praw własności przemysłowej.

SPÓR O ZNAK TOWAROWY PACZKOMAT

Czy InPost ma rację zakazując używania odmienionej formy słowa „paczkomat” podnosząc, że jest to ich znak towarowy? Jak wygląda aktualna strategia ochrony własności intelektualnej tego przedsiębiorstwa?

ZADZWOŃ

+48 (58) 716 71 68

NAPISZ