NOWA PUBLIKACJA KSIĄŻKOWA O OPISOWOŚCI ZNAKU TOWAROWEGO

lip 1, 2022

W księgarni Profiinfo pojawiła się już najnowsza publikacja radcy prawnego i rzecznika patentowego Wojciecha Gierszewskiego. Publikacja jest praktycznym przewodnikiem po zagadnieniu opisowości oznaczenia, czyli jednej z podstaw odmowy udzielenia prawa ochronnego na znaku towarowego w UPRP i EUIPO. Książka jest skróconym opracowaniem pracy doktroskiej, która została obroniona w zeszłym roku i pozytywnie zaopiniowana przez przedstawicieli polskiej nauki prawnej.

CZYM JEST OPISOWOŚĆ ZNAKU TOWAROWEGO

Opisowość znaku towarowego jest jedną z podstaw odmowy udzielenia prawa przez Urząd Patentowy. Podstawa ta wynika z art. 129(1)1.3 ustawy o prawie własności przemysłowej i jest badana przez eskperta z urzędu, tj. nawet bez czyjegokolwiek wniosku. Opisowość zachodzi, gdy oznaczenie zawiera wyłącznie takie elementy, które dostarczają odbiorcom informacji o właściwościach, jakości, sposobie używania, sposobie wykonania lub przeznaczeniu towaru lub usługi, ktory znakiem ma być oznaczany. 

W praktyce przesłanka ta jest niejednoznacznie stosowana i interpretowana zarówno przez Urząd Patentowy RP, jak i uprawnionych do znaków towarowych. Również w środowisku prawniczym pojawiają się radykalnie rozbieżne sposoby rozumienia tych samych pojęć.

Zgłaszający znaki towarowe powinni mieć świadomość, że nawet jeśli Urząd Patentowy wstępnie odmówił prawa do znaku towarowego z powodu opisowości, to nie zamyka to drogi do podejmowania dyskusji z Urzędem i przekonania Urzędu o braku racji w naszej konkretnej sprawie. Jeżeli zgłaszający otrzymał już decyzję odmowną, to możliwe jest złożenie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy lub wniesienie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Termin na dokonanie tego wynosi odpowiednio 30 dni (wniosek o ponowne rozpatrzenie) i 2 miesiące (skarga do WSA), dlatego szybka reakcja i znalezienie odpowiedniego pełnomocnika do sprawy są kluczowe. 

Książka powstała właśnie na kanwie takich licznych postępowań odwoławczych, które dzięki intensywnej pracy rzeczników patentowych, radców prawnych i adwokatów reprezentujących strony, dostarczają interesujących i praktycznych wskazówek. 

Informacje dotyczące książki znajdują się na stronie księgarni.

PODOBIEŃSTWO FONETYCZNE OZNACZEŃ

Sprzeciw i unieważnienie znaku towarowego to ważne środki prawne, z których warto korzystać. Konieczne jest jednak najpierw ustalenie, czy nasz znak ma realne szanse na powodzenie w sprawie przed Urzędem Patentowym lub EUIPO.

SPRZECIW I UNIEWAŻNIENIE – NA ILE TO BYŁO SKUTECZNE DLA ZNAKU TOWAROWEGO SHOPIFY?

Sprzeciw i unieważnienie znaku towarowego to ważne środki prawne, z których warto korzystać. Konieczne jest jednak najpierw ustalenie, czy nasz znak ma realne szanse na powodzenie w sprawie przed Urzędem Patentowym lub EUIPO.

POTRZEBA REGULACJI OCHRONY NIEZAREJESTROWANEGO ZNAKU TOWAROWEGO

W gazecie prawnej ukazał się najnowszy artykuł autorstwa Wojciecha Gierszewskiego o ochronie niezarejestrowanego znaku towarowego.

PRAWO AUTORSKIE PRZECIWKO USŁUGODAWCOM PORTALI INTERNETOWYCH

Z naszego postu dowiesz się co grozi na naruszenie praw autorskich administratorom portalu mającego na celu dzielenie się między użytkownikami plikami.

Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności – DOFINANSOWANIA RÓWNIEŻ NA ZNAKI TOWAROWE

W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi pojawił się nowy plan rozwojowy, przewidujący dofinansowania dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z branży przetwórstwa produktów rolnych, rybołówstwa i akwakultury. Dofinansowanie, o którym piszemy poniżej obejmuje...

ZNAK TOWAROWY – NIEZNACZNIE ZMIENIONA POSTAĆ

W nowym poście piszemy o tym jakie zmiany w znaku towarowym można uznać za drobne, co będzie istotne jeśli Twój konkurent zarzuci Ci nieużywanie znaku towarowego.

CHRONOLOGIA DZIAŁAŃ W REJESTRACJI WZORU WSPÓLNOTOWEGO TOREBKI – CZYLI NAJPIERW ZAREJESTRUJ, POTEM REKLAMUJ

Trzeba przyznać, że branża modowa jest jedną z trudniejszych i podatniejszych na skomplikowane procesy uzyskiwania, egzekwowania i utrzymywania praw własności intelektualnej. Ma to przełożenie zarówno na postępowania w celu uzyskiwania praw z rejestracji wzorów...

KONFERENCJA „MODERN CHALLENGES OF IP LAW”

W dniach 2-3 września br. na Uniwersytecie Warszawskim odbyła się konferencja ku pamięci zmarłego niedawno prof. Wiliama Cornisha uznanego specjalisty z zakresu prawa własności intelektualnej. Konferencja odbyła się pod hasłem „Modern challenges of IP law”. W jej...

CIĘŻAR DOWODU W PRAWIE AUTORSKIM

 tym, czy dane dzieło zostanie uznane za utwór w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych decyduje jego indywidualny charakter i oryginalność. W przypadku ubiegania się o ochronę prawnoautorską w stosunku do stworzonego utworu, pamiętać należy o...

OPISOWOŚĆ A PRAWNA OCHRONA OZNACZEŃ

Znakiem towarowym nazywamy takie oznaczenie, które umożliwia odbiorcy odróżnienie towarów, bądź usług jednego przedsiębiorstwa od towarów i usług innego przedsiębiorstwa. Może mieć ono dowolną formę - zawierać wyraz, rysunek, literę, cyfrę, kolor, stanowić schemat...

ZADZWOŃ

+48 (58) 716 71 68

NAPISZ