SPÓR O ZNAK TOWAROWY PACZKOMAT

lut 7, 2023

Nasza gdańska kancelaria miała ostatnio okazję wypowiedzieć się na temat aktualnego sporu o znak towarowy Paczkomat. Radca prawny i rzecznik patentowy Wojciech Gierszewski przedstawił swoje stanowisko w artykule gazety prawnej, do którego lektury serdecznie zapraszamy. Artykuł dostępny jest pod linkiem: https://www.gazetaprawna.pl/firma-i-prawo/artykuly/8654628,inpost-marka-paczkomat-znak-towarowy.html.

W tym miejscu, nawiązując do treści artykułu, rozwiniemy i wyjaśnimy kilka zagadnień prawnych, które zostały przywołane w jego treści.

ZNAK TOWAROWY PACZKOMAT – OPISOWOŚĆ

Opisowość znaku towarowego jest bezwzględną przeszkodą rejestracyjną, co oznacza, że jeśli do ochrony zostanie zgłoszony znak towarowy uznawany za opisowy, to Urząd Patentowy powinien samodzielnie ochrony tej odmówić. Przeszkoda ta wynika z art. 129(1) ust. 1 pkt 3 ustawy prawo własności przemysłowej i wskazuje, że

„Nie udziela się prawa ochronnego na oznaczenie, które:

3)składa się wyłącznie z elementów mogących służyć w obrocie do wskazania, w szczególności rodzaju towaru, jego pochodzenia, jakości, ilości, wartości, przeznaczenia, sposobu wytwarzania, składu, funkcji lub przydatności;”
Tak jak wyjaśniliśmy powyżej, Urząd Patentowy powinien sam zauwazyć istenienie tej przeszkody i odmówić prawa do znaku. Jeżeli jednak zauważycie, że inny przedsiębiorca zgłosił do ochrony opisowy znak towarowy, którego też chcielibyście uzywać, bo właśnie np. opisuje towary, które sprzedajecie, to możliwe jest złożenie do Urzędu Patentowego pisma zwracającego uwagę na istnienie przeszkód w rejestracji znaku towarowego konkurenta.

ZNAK TOWAROWY PACZKOMAT – UNIEWAŻNIENIE

Inaczej jednak sytuacja wyglądała w przypadku znaku towarowego Paczkomat. Tutaj znak towarowy, mimo opisowego charakteru, został zarejestrowany. Oznacza, to że wyeliminowanie tego znaku z systemu prawnego było możliwe już tylko na podstawie wniosku o unieważnienie. Zgodnie z art. 164 ust 1 ustawy prawo własności przemysłowej:
„Prawo ochronne na znak towarowy może być unieważnione na wniosek, w całości lub części, jeżeli nie zostały spełnione warunki wymagane do uzyskania tego prawa z przyczyn, o których mowa w art. 129(1) […]”.
W związku z tym już nawet jeśli opisowy znak towarowy został zarejestrowany można złożyć wniosek o jego unieważnienie z uwagi na opisowy charakter znaku towarowego.
W przypadku znaku towarowego PACZKOMAT postępowanie w sprawie unieważnienia znaku towarowego jest nadal w toku.

ZNAK TOWAROWY PACZKOMAT – DEGENERACJA

Degeneracja, to potocznie nazywana przesłanka stwierdzenia wygaśnięcia znaku towarowego. Oprócz bowiem wniosku o unieważnienie znaku towarowego po jego rejestracji, możliwe jest złożenie wniosku o stwierdzenie jego wygaśnięcia.  Podstawą prawną dla możliwości żądania, o którym mowa powyżej, jest art. 169 ust.1 pkt 2 ustawy prawo własności przemysłowej:

Prawo ochronne na znak towarowy wygasa również na skutek:

2)utraty przez znak znamion odróżniających przez to, że na skutek działań lub zaniedbań uprawnionego stał się w obrocie zwyczajowym oznaczeniem – składającym się wyłącznie z elementów, które mogą służyć w obrocie do oznaczania w szczególności rodzaju towaru, jego jakości, ilości, ceny, przeznaczenia, sposobu, czasu lub miejsca wytworzenia, składu, funkcji lub przydatności – w stosunku do towarów, dla których był zarejestrowany;”.
Takie postępowanie nie toczy się wobec znaku towarowego PACZKOMAT, ale jak wskazujemy w artykule Gazety Prawnej, jest ono w naszym zdaniu możliwe.
 

ZAMKNIĘCIE BROWARU W LEŻAJSKU – JAKI TO MA WPŁYW NA ZNAK TOWAROWY?

Co się dzieje, gdy uprawniony do znaku towarowego zmienia siedzibę? Czy może to wpłynąć na przysługujące mu prawa do znaków towarowych? Jakie skutki ma zamknięcie browaru w Leżajsku?

O NAZEWNICTWIE NASZEJ PROFESJI – RZECZNIK CZY RADCA OD ZNAKÓW TOWAROWYCH?

Kim jesteśmy i czym się zajmujemy? Czy radca i rzecznik to synonimy? W jakich rolach możemy występować piszemy w najnowszym poście.

JAK UDOWODNIĆ W SĄDZIE PRAWO DO ZNAKU TOWAROWEGO

W jaki sposób udowodnić swoje prawo do znaku towarowego? Czyli pierwsza z trudności podczas egzekwowania zarejestrowanych praw własności przemysłowej.

ZABEZPIECZENIE ROSZCZEŃ PRZED WNIESIENIEM POZWU O OCHRONĘ PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

W jaki sposób zabezpieczyć swoje prawa jeszcze zanim pozew zostanie wniesiony do sądu? Jak szybko reagować na naruszenia praw własności intelektualnej? Jedną z dróg podpowiadamy w naszym najnowszym poście.

UŻYWANIE CUDZEGO ZNAKU TOWAROWEGO

Kiedy można, a kiedy nie można używać cudzego znaku towarowego? Na jakie problemy należy zwrócić uwagę? Piszemy o tym w najnowszym poście!

Znak towarowy a „spółka cicha”

O spółce cichej, ochronie znaku towarowego i rozwadze podczas prowadzenia biznesu w formie tej spółki piszemy w naszym najnowszym poście.

KOGNICJA URZĘDU PATENTOWEGO – PRZENIESIENIE PRAW DO ZNAKU TOWAROWEGO

O trollach patentowych słyszy się coraz więcej. Szczególnie warto, aby świadomi tego zjawiska byli przedsiębiorcy i twórcy designu produktów.

PODOBIEŃSTWO FONETYCZNE OZNACZEŃ

Sprzeciw i unieważnienie znaku towarowego to ważne środki prawne, z których warto korzystać. Konieczne jest jednak najpierw ustalenie, czy nasz znak ma realne szanse na powodzenie w sprawie przed Urzędem Patentowym lub EUIPO.

SPRZECIW I UNIEWAŻNIENIE – NA ILE TO BYŁO SKUTECZNE DLA ZNAKU TOWAROWEGO SHOPIFY?

Sprzeciw i unieważnienie znaku towarowego to ważne środki prawne, z których warto korzystać. Konieczne jest jednak najpierw ustalenie, czy nasz znak ma realne szanse na powodzenie w sprawie przed Urzędem Patentowym lub EUIPO.

POTRZEBA REGULACJI OCHRONY NIEZAREJESTROWANEGO ZNAKU TOWAROWEGO

W gazecie prawnej ukazał się najnowszy artykuł autorstwa Wojciecha Gierszewskiego o ochronie niezarejestrowanego znaku towarowego.

ZADZWOŃ

+48 (58) 716 71 68

NAPISZ