Znak towarowy a „spółka cicha”

gru 20, 2022

Zdarza się, że kilka osób podejmuje wspólne przedsięwzięcie gospodarcze, które firmowane jest na zewnątrz tylko przez jedną z nich. Przyczyny takiego stanu są rozmaite. Czasem to niechęć do formowania spółki prawa handlowego czy nawet cywilnej na samym początku, czasem ktoś pragnie pozostać anonimowy. Zdarza się też, że jedna z osób już prowadzi działalność gospodarczą, więc nowa działalność zaczyna być prowadzona pod tą firmą.

CZYM JEST SPÓŁKA CICHA?

Warto pamiętać, że prowadzenie działalności w tej formie może mieć poważne konsekwencje szczególnie dla tych osób które pozostają w niej anonimowe. W przypadku konfliktu, który niestety często jest stałym elementem wspólnych przedsięwzięć będą w gorszej sytuacji, niż osoby, formalnie występujące w działalności.

W doktrynie i orzecznictwie działalność prowadzona w opisanej wyżej formie traktowana jest jako tzw. spółka cicha. Nie jest to stosunek korporacyjny ale stricte zobowiązaniowy, kwalifikowany jako jedna z form umowy nienazwanej, zawieranej zgodnie z zasadą swobody umów.  O ile generalnie uznaje się, że wspólnik cichy daje wkład do spółki oraz uczestniczy w zysku, nie ma przeszkód aby udowadniać inny zakres uprawnień i uzgodnień między stronami, skoro umowa ma charakter nienazwany.

ZNAK TOWAROWY – SPÓŁKA CICHA

W powyższym kontekście ważne może być pytanie o prawa do znaków towarowych, jakie używane są w działalności. Sama kwestia statusu prawnego „spółki cichej” jest nieco z boku tej problematyki. Uprawnienie do znaku towarowego może bowiem przysługiwać kilku osobom, bez względu na fakt formalnego prowadzenia spółki. W braku jednak jakichkolwiek porozumień w tym zakresie, cisi wspólnicy mogą mieć problemy z wykazaniem swojego uprawienia czy współuprawnienia do znaków. Zasadne wydaje się więc, zabezpieczenie w formie umowy czy nawet nieformalnej korespondencji zasad dotyczących uprawnienia do znaków. W praktyce może się bowiem okazać, że w przypadku konfliktu jedna z osób np. formalnie prowadząca działalność, spróbuje zarejestrować znak towarowy i tym samym zalegitymizować swoje posługiwanie się danym znakiem. Pozostałym osobom, pozostaje wówczas powoływanie się na zarzut „złej wiary”, ewentualnie naruszenia praw autorskich, szczególnie jeśli np. tworzyli graficzną reprezentację znaku. Pomocne mogą okazać się wszelkie dowody związane z ustaleniami co do pomysłu na znak i zakresu korzystania z niego w działalności.

WYCZERPANIE PRAWA CZY BRAK BEZPRAWNOŚCI?

Wyczerpanie prawa do znaku towarowego to jedno z ważniejszych ograniczeń prawa do znaku towarowego, które umożliwia dalszy obrót towarami…

REJESTRACJA ZNAKU NIE MOŻE BYĆ ODWETEM NA BYŁYM PRACOWNIKU

Wiele spraw z zakresu własności intelektualnej czy szerzej nieuczciwej konkurencji bierze początek w działaniach podejmowanych przez byłych pracowników danego podmiotu. Zwykle pracownik

POZYCJONOWANIE ZA POMOCĄ CUDZEGO ZNAKU TOWAROWEGO

Czy możesz użyć czyjegoś znaku do kampanii marketingowej? Co z pozycjonowaniem własnej strony internetowej za pomocą czyjegoś znaku lub sloganu? Na ile legalne są takie strategie marketingowe?

ZAMKNIĘCIE BROWARU W LEŻAJSKU – JAKI TO MA WPŁYW NA ZNAK TOWAROWY?

Co się dzieje, gdy uprawniony do znaku towarowego zmienia siedzibę? Czy może to wpłynąć na przysługujące mu prawa do znaków towarowych? Jakie skutki ma zamknięcie browaru w Leżajsku?

O NAZEWNICTWIE NASZEJ PROFESJI – RZECZNIK CZY RADCA OD ZNAKÓW TOWAROWYCH?

Kim jesteśmy i czym się zajmujemy? Czy radca i rzecznik to synonimy? W jakich rolach możemy występować piszemy w najnowszym poście.

JAK UDOWODNIĆ W SĄDZIE PRAWO DO ZNAKU TOWAROWEGO

W jaki sposób udowodnić swoje prawo do znaku towarowego? Czyli pierwsza z trudności podczas egzekwowania zarejestrowanych praw własności przemysłowej.

SPÓR O ZNAK TOWAROWY PACZKOMAT

Czy InPost ma rację zakazując używania odmienionej formy słowa „paczkomat” podnosząc, że jest to ich znak towarowy? Jak wygląda aktualna strategia ochrony własności intelektualnej tego przedsiębiorstwa?

ZABEZPIECZENIE ROSZCZEŃ PRZED WNIESIENIEM POZWU O OCHRONĘ PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

W jaki sposób zabezpieczyć swoje prawa jeszcze zanim pozew zostanie wniesiony do sądu? Jak szybko reagować na naruszenia praw własności intelektualnej? Jedną z dróg podpowiadamy w naszym najnowszym poście.

UŻYWANIE CUDZEGO ZNAKU TOWAROWEGO

Kiedy można, a kiedy nie można używać cudzego znaku towarowego? Na jakie problemy należy zwrócić uwagę? Piszemy o tym w najnowszym poście!

KOGNICJA URZĘDU PATENTOWEGO – PRZENIESIENIE PRAW DO ZNAKU TOWAROWEGO

O trollach patentowych słyszy się coraz więcej. Szczególnie warto, aby świadomi tego zjawiska byli przedsiębiorcy i twórcy designu produktów.

ZADZWOŃ

+48 (58) 716 71 68

NAPISZ