Znak towarowy a „spółka cicha”

gr. 20, 2022

Zdarza się, że kilka osób podejmuje wspólne przedsięwzięcie gospodarcze, które firmowane jest na zewnątrz tylko przez jedną z nich. Przyczyny takiego stanu są rozmaite. Czasem to niechęć do formowania spółki prawa handlowego czy nawet cywilnej na samym początku, czasem ktoś pragnie pozostać anonimowy. Zdarza się też, że jedna z osób już prowadzi działalność gospodarczą, więc nowa działalność zaczyna być prowadzona pod tą firmą.

CZYM JEST SPÓŁKA CICHA?

Warto pamiętać, że prowadzenie działalności w tej formie może mieć poważne konsekwencje szczególnie dla tych osób które pozostają w niej anonimowe. W przypadku konfliktu, który niestety często jest stałym elementem wspólnych przedsięwzięć będą w gorszej sytuacji, niż osoby, formalnie występujące w działalności.

W doktrynie i orzecznictwie działalność prowadzona w opisanej wyżej formie traktowana jest jako tzw. spółka cicha. Nie jest to stosunek korporacyjny ale stricte zobowiązaniowy, kwalifikowany jako jedna z form umowy nienazwanej, zawieranej zgodnie z zasadą swobody umów.  O ile generalnie uznaje się, że wspólnik cichy daje wkład do spółki oraz uczestniczy w zysku, nie ma przeszkód aby udowadniać inny zakres uprawnień i uzgodnień między stronami, skoro umowa ma charakter nienazwany.

ZNAK TOWAROWY – SPÓŁKA CICHA

W powyższym kontekście ważne może być pytanie o prawa do znaków towarowych, jakie używane są w działalności. Sama kwestia statusu prawnego „spółki cichej” jest nieco z boku tej problematyki. Uprawnienie do znaku towarowego może bowiem przysługiwać kilku osobom, bez względu na fakt formalnego prowadzenia spółki. W braku jednak jakichkolwiek porozumień w tym zakresie, cisi wspólnicy mogą mieć problemy z wykazaniem swojego uprawienia czy współuprawnienia do znaków. Zasadne wydaje się więc, zabezpieczenie w formie umowy czy nawet nieformalnej korespondencji zasad dotyczących uprawnienia do znaków. W praktyce może się bowiem okazać, że w przypadku konfliktu jedna z osób np. formalnie prowadząca działalność, spróbuje zarejestrować znak towarowy i tym samym zalegitymizować swoje posługiwanie się danym znakiem. Pozostałym osobom, pozostaje wówczas powoływanie się na zarzut „złej wiary”, ewentualnie naruszenia praw autorskich, szczególnie jeśli np. tworzyli graficzną reprezentację znaku. Pomocne mogą okazać się wszelkie dowody związane z ustaleniami co do pomysłu na znak i zakresu korzystania z niego w działalności.

KOGNICJA URZĘDU PATENTOWEGO – PRZENIESIENIE PRAW DO ZNAKU TOWAROWEGO

O trollach patentowych słyszy się coraz więcej. Szczególnie warto, aby świadomi tego zjawiska byli przedsiębiorcy i twórcy designu produktów.

PODOBIEŃSTWO FONETYCZNE OZNACZEŃ

Sprzeciw i unieważnienie znaku towarowego to ważne środki prawne, z których warto korzystać. Konieczne jest jednak najpierw ustalenie, czy nasz znak ma realne szanse na powodzenie w sprawie przed Urzędem Patentowym lub EUIPO.

SPRZECIW I UNIEWAŻNIENIE – NA ILE TO BYŁO SKUTECZNE DLA ZNAKU TOWAROWEGO SHOPIFY?

Sprzeciw i unieważnienie znaku towarowego to ważne środki prawne, z których warto korzystać. Konieczne jest jednak najpierw ustalenie, czy nasz znak ma realne szanse na powodzenie w sprawie przed Urzędem Patentowym lub EUIPO.

POTRZEBA REGULACJI OCHRONY NIEZAREJESTROWANEGO ZNAKU TOWAROWEGO

W gazecie prawnej ukazał się najnowszy artykuł autorstwa Wojciecha Gierszewskiego o ochronie niezarejestrowanego znaku towarowego.

PRAWO AUTORSKIE PRZECIWKO USŁUGODAWCOM PORTALI INTERNETOWYCH

Z naszego postu dowiesz się co grozi na naruszenie praw autorskich administratorom portalu mającego na celu dzielenie się między użytkownikami plikami.

Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności – DOFINANSOWANIA RÓWNIEŻ NA ZNAKI TOWAROWE

W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi pojawił się nowy plan rozwojowy, przewidujący dofinansowania dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z branży przetwórstwa produktów rolnych, rybołówstwa i akwakultury. Dofinansowanie, o którym piszemy poniżej obejmuje...

ZNAK TOWAROWY – NIEZNACZNIE ZMIENIONA POSTAĆ

W nowym poście piszemy o tym jakie zmiany w znaku towarowym można uznać za drobne, co będzie istotne jeśli Twój konkurent zarzuci Ci nieużywanie znaku towarowego.

REJESTRACJA WZORU PRZEMYSŁOWEGO TOREBKI – CZYLI NAJPIERW ZAREJESTRUJ, POTEM REKLAMUJ

Rejestracja wzoru przemysłowego na przykładzie rejestracji słynnej torebki.

KONFERENCJA „MODERN CHALLENGES OF IP LAW”

W dniach 2-3 września br. na Uniwersytecie Warszawskim odbyła się konferencja ku pamięci zmarłego niedawno prof. Wiliama Cornisha uznanego specjalisty z zakresu prawa własności intelektualnej. Konferencja odbyła się pod hasłem „Modern challenges of IP law”. W jej...

OPISOWOŚĆ A PRAWNA OCHRONA OZNACZEŃ

Wyjaśniamy na czym polega opisowość oznaczeń i jak wygląda proces uzyskiwania znaku towarowego na opisowe oznaczenie.

ZADZWOŃ

+48 (58) 716 71 68

NAPISZ