PUBLIKOWANIE GRAFIK NA FACEBOOKU

sty 24, 2023

Jakie problemy mogą powstać w związku z publikowaniem zdjęć lub grafik na Facebooku, Instagramie, czy innych portalach społecznościowych? Na co uważać, aby nie narazić się na postępowanie sądowe i zarzut naruszenia praw autorskich? Na te i bardziej szczegółowe pytania odpowiadamy w poniższym artykule.

HISTORIA SPORU – PUBLIKOWANIE CUDZYCH GRAFIK NA FACEBOOKU

R.rysuje to polska ilustratorka, która ostatnio skutecznie obroniła przysługujące jej prawa autorskie do jednego z rysunków, opublikowanego przez nią kilka lat temu na własnym profilu na portalu Facebook. Jej rysunek został  bez jej zgody i wiedzy wykorzystany i opublikowany na profilu własnym jednej z firm. Okazało się, że profil ten jest prowadzony przez dwa podmioty – spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością spółkę komandytową i spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Autorka pozwalała obie spółki o zapłatę z tytułu naruszenia autorskich praw majątkowych, żądając kwoty 1500 złotych jako dwukrotność wynagrodzenia, które uzyskałaby, gdyby spółki zawarły z nią umowę na korzystanie z rysunku.

 

WYROK SĄDU APELACYJNEGO – PUBLIKOWANIE CUDZYCH GRAFIK NA FACEBOOKU

W sprawie nie ulegało wątpliwości, że rysunek autorstwa R. rysuje jest utworem objętych ochroną prawa autorskiego, że to powódka jest jego twórcą oraz że opublikowany na stronie firmy rysunek jest tym samym rysunkiem. Znany w sprawie był również okres publikacji tego rysunki oraz stawki, jakie powódka pobierała za stworzenie podobnych rysunków, potrzebne do ustalenia wysokości należnego jej odszkodowania.

To co było w sprawie problematyczne, to sama kwestia tego kto odpowiada z tytułu naruszenia. Czy odpowiedzialny jest wyłącznie właściciel profilu, czy też każda osoba, która ma uprawnienia do zarządzania kontem?

Sąd uznał (Wyrok SA w Poznaniu z 15.07.2022 r. I AGa 46/22 ), że każdy podmiot który ma uprawnienia do usuwania postów na czyimś profilu, bez względu na to jaka jest treść porozumienia pomiędzy tym podmiotem, a właścicielem profilu co do sposobu zarządzania profilem, jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenia praw autorskich przez opublikowane posty.

Co istotne z prawnego punktu widzenia, podmiot inny niż właściciel, który ma bezpośredni wpływ na to jakie posty są publikowane na profilu jest bezpośrednim naruszycielem praw autorskich, a nie tylko podmiotem korzystającym ze szkody, czy pomocnikiem (art. 422 kodeksu cywilnego – odpowiedzialność osób innych niż naruszyciel). Jaka jest jednak praktyczna różnica takiego stanu rzeczy? W przypadku zastosowania art. 422 kodeksu cywilnego mamy do czynienia z odpowiedzialnością solidarną, a odpowiedzialność pomocnika zachodzi tylko wtedy, gdy wykażemy mu winę (świadomość bezprawnego naruszenia praw autorskich). W drugim przypadku, gdy każdy z pozwanych odpowiada jako bezpośredni naruszyciel, w przypadku naruszenia praw autorskich nie ma znaczenia ich wina, odpowiedzialność majątkowa obejmuje samo obiektywnie stwierdzone naruszenie praw autorskich.

 

WNIOSKI DLA ZARZĄDZAJĄCYCH PROFILAMI NA FACEBOOKU – PUBLIKOWANIE CUDZYCH GRAFIK NA FACEBOOKU

Najważniejszym wnioskiem dla wszystkich zarządzających cudzymi profilami – w szczególności specjalistów od marketingu online, jest to że odpowiedzialność za ewentualne naruszenie cudzych praw autorskich spoczywa również i na was. Nie jest tak, że wyłącznie odpowiedzialnym podmiotem jest klient, który jest właścicielem profilu, nawet jeśli konkretna grafika została wykorzystana z jego inicjatywy, była jego pomysłem lub zleceniem. Publikowanie zatem cudzych grafik na profilu klienta powinno być robione z ogromną dozą ostrożności.

Drugą kwestią wartą uwagi jest to, co jest rozumiane jako naruszenie praw autorskich na Facebooku. Warto mieć świadomość tego, że nie tylko skopiowanie cudzej grafiki na komputer i opublikowanie jej na swoim profilu jest zakazane. Również repostowanie cudzych postów z grafikami może zostać uznane za naruszenie praw autorskich. Repostuj tylko te posty, w których ich autor wyraźnie zachęca do repostowania. Robiąc to jednak musisz mieć pewność, że osoba która do repostowania zachęca, w rzeczywistości jest autorem grafiki wykorzystanej w poście. Możesz to zrobić np. poprzez odnalezienie podpisu autora na grafice.

Najlepiej jednak korzystać z darmowych baz grafik, w których pod pewnymi warunkami, możesz ściągać i publikować na swoich stronach materiały.

 

REJESTRACJA ZNAKU NIE MOŻE BYĆ ODWETEM NA BYŁYM PRACOWNIKU

Wiele spraw z zakresu własności intelektualnej czy szerzej nieuczciwej konkurencji bierze początek w działaniach podejmowanych przez byłych pracowników danego podmiotu. Zwykle pracownik

PRZEPROSINY ZA WYTOCZENIE OCZYWIŚCIE BEZZASADNEGO POWÓDZTWA

Czy Powód ma zawsze rację? Czy w każdym pozwie jest jakaś słuszna racja? Okazuje się, że bywają pozwy, które są wnoszone z wyjątkowo personalnych pobudek i mają na celu jedynie szykanę konkurenta.

NIEUDZIELENIE RABATU A CZYN NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI?

Czy jeśli przedsiębiorca nie udziela mi rabatu takiego samego jak innemu kontrahentowi, to narusza tym moje prawa? Czy takie działanie może być rozumiane w kategoriach czynu nieuczciwej konkurencji?

ZABEZPIECZENIE ROSZCZEŃ PRZED WNIESIENIEM POZWU O OCHRONĘ PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

W jaki sposób zabezpieczyć swoje prawa jeszcze zanim pozew zostanie wniesiony do sądu? Jak szybko reagować na naruszenia praw własności intelektualnej? Jedną z dróg podpowiadamy w naszym najnowszym poście.

UŻYWANIE CUDZEGO ZNAKU TOWAROWEGO

Kiedy można, a kiedy nie można używać cudzego znaku towarowego? Na jakie problemy należy zwrócić uwagę? Piszemy o tym w najnowszym poście!

KONFERENCJA PRAWA AUTORSKIEGO IM. PROF. E.TRAPLE

Rzecznik patentowy i radca prawny Wojciech Gierszewski wziął udział w konferencji o prawie autorskim im. prof. E. Traple.

PRAWO AUTORSKIE PRZECIWKO USŁUGODAWCOM PORTALI INTERNETOWYCH

Z naszego postu dowiesz się co grozi na naruszenie praw autorskich administratorom portalu mającego na celu dzielenie się między użytkownikami plikami.

Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności – DOFINANSOWANIA RÓWNIEŻ NA ZNAKI TOWAROWE

W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi pojawił się nowy plan rozwojowy, przewidujący dofinansowania dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z branży przetwórstwa produktów rolnych, rybołówstwa i akwakultury. Dofinansowanie, o którym piszemy poniżej obejmuje...

ZNAK TOWAROWY – NIEZNACZNIE ZMIENIONA POSTAĆ

W nowym poście piszemy o tym jakie zmiany w znaku towarowym można uznać za drobne, co będzie istotne jeśli Twój konkurent zarzuci Ci nieużywanie znaku towarowego.

REJESTRACJA WZORU PRZEMYSŁOWEGO TOREBKI – CZYLI NAJPIERW ZAREJESTRUJ, POTEM REKLAMUJ

Rejestracja wzoru przemysłowego na przykładzie rejestracji słynnej torebki.

ZADZWOŃ

+48 (58) 716 71 68

NAPISZ