ZNAK TOWAROWY GWARANCYJNY

ZNAK TOWAROWY GWARANCYJNY

ZNAK TOWAROWY GWARANCYJNY Szczególną kategorią znaków towarowych, skierowanych do instytucji certyfikujących towary innych przedsiębiorców, są znaki towarowe gwarancyjne. Pomiędzy znakami towarowymi gwarancyjnymi a znakami towarowymi indywidualnymi (zwykłymi),...
CZY TABELKA W EXCELU MOŻE BYĆ UTWOREM?

CZY TABELKA W EXCELU MOŻE BYĆ UTWOREM?

CZY TABELKA W EXCELU MOŻE BYĆ UTWOREM? Na gruncie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych utworem może być każdy przejaw działalności ludzkiej, o ile został on ustalony oraz jest on wynikiem działalności twórczej o indywidualnym charakterze. Ustawa wylicza...