CZY TABELKA W EXCELU MOŻE BYĆ UTWOREM?

CZY TABELKA W EXCELU MOŻE BYĆ UTWOREM?

CZY TABELKA W EXCELU MOŻE BYĆ UTWOREM? Na gruncie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych utworem może być każdy przejaw działalności ludzkiej, o ile został on ustalony oraz jest on wynikiem działalności twórczej o indywidualnym charakterze. Ustawa wylicza...