OPISOWOŚĆ A PRAWNA OCHRONA OZNACZEŃ

OPISOWOŚĆ A PRAWNA OCHRONA OZNACZEŃ

OPISOWOŚĆ A PRAWNA OCHRONA OZNACZEŃ Znakiem towarowym nazywamy takie oznaczenie, które umożliwia odbiorcy odróżnienie towarów, bądź usług jednego przedsiębiorstwa od towarów i usług innego przedsiębiorstwa. Może mieć ono dowolną formę – zawierać wyraz, rysunek,...