ZNAK TOWAROWY – NIEZNACZNIE ZMIENIONA POSTAĆ

OPISOWOŚĆ A PRAWNA OCHRONA OZNACZEŃ

OPISOWOŚĆ A PRAWNA OCHRONA OZNACZEŃ Znakiem towarowym nazywamy takie oznaczenie, które umożliwia odbiorcy odróżnienie towarów, bądź usług jednego przedsiębiorstwa od towarów i usług innego przedsiębiorstwa. Może mieć ono dowolną formę – zawierać wyraz, rysunek,...
ZNAK TOWAROWY – NIEZNACZNIE ZMIENIONA POSTAĆ

ZNAK TOWAROWY GWARANCYJNY

ZNAK TOWAROWY GWARANCYJNY Szczególną kategorią znaków towarowych, skierowanych do instytucji certyfikujących towary innych przedsiębiorców, są znaki towarowe gwarancyjne. Pomiędzy znakami towarowymi gwarancyjnymi a znakami towarowymi indywidualnymi (zwykłymi),...